Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Wawrzyniec Mizgalski
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Śpiewy otrzymane od autora.
Numer Tytuł Opis
10_20 Błogosławionyś, Janie sprawiedliwy
10_20 Chwało narodu polskiego, kapłanów wielka ozdobo
10_20 Przezacna Perło w niebieskiej koronie Inclytum regni
10_21 Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
10_21 Święta Urszulo, Orędowniczko Do św. Urszuli z Kolonii
10_21 Święta Urszulo, Orędowniczko Do św. Urszuli z Kolonii
10_21 Święta Urszulo, Orędowniczko Do św. Urszuli z Kolonii
10_21 Witaj, Jakubie błogosławiony, arcypasterzu
10_22 Sługo wybrany, Bóg postawił Ciebie
10_22 Z rodu Lechitów Bóg powołał Ciebie Do św. Jana Pawła II
10_23 Dzisiaj sławimy pasterza Józefa
10_25 Witaj złączona sercem paro święta Do św. Kryspina i Kryspiniana
10_26 Sławimy ciebie, służebnico Pana Hymn brewiarzowy
10_26 Sławmy Celinę roztropną i ozdobioną cnotami
10_28 Dziękujmy Bogu za światło słoneczne Hymn brewiarzowy
10_28 Kto chce na świecie żyć bez ludzkiej zdrady Do św. Judy Tadeusza
10_28 My, którzy dzisiaj z Kościołem
10_28 Obu was, Apostołowie Hymn brewiarzowy
10_28 Tadeuszu, nasz Patronie
10_29 Chryste, łaskawy Władco całej ziemi

Zaloguj się, aby dodać komentarz!