Śpiewnik MusicamSacram

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
343 Zróbcie Mu miejsce
353 Sławcie usta Ciało Pana Pange lingua
380 Gdzież jest Jezus, ma pociecha
382 Idzie, idzie Bóg prawdziwy
394 Otrzyjcie już łzy, płaczący
395 Zwycięzca śmierci
400 Nie zna śmierci Pan żywota
420 Bądź mi litościw, Boże nieskończony Miserere mei Deus
429 Pan Jezus już się zbliża
453 Z tej biednej ziemi
456 Przybądź, Panie, bo czekamy
458 Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia
459 Boże wieczny, Boże żywy
460 Raduj się, ziemio
460 Raduj się, ziemio
461 Głos wdzięczny z nieba wychodzi
462 Oto Pan Bóg przyjdzie Ecce Dominus veniet
463 Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
464 Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
465 Stwórco gwiaździstych przestworzy Hymn brewiarzowy

2016-01-04 11:42:52
Tatiana

Zaloguj się, aby dodać komentarz!