Śpiewnik Liturgiczny

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: 1998
Ilość stron: 554
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
458 Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy
459 Święty Wojciechu, patronie nasz
471 Bogurodzica
472 Boże, coś Polskę
473 Ciebie, Boga, wysławiamy Te Deum laudamus
474 Ciebie, Boże, chwalimy
475 My chcemy Boga Nous voulons Dieu, Vierge Marie
482 Przez chrztu świętego wielki dar
484 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź Veni Creator Spiritus
492 Wieczny odpoczynek
495 Ja jestem zmartwychwstanie i życie
499 Witaj, Królowo, Matko miłosierdza Salve Regina
500 Boże, Sędzio sprawiedliwy
501 Dobry Jezu, a nasz Panie
502 Jezu, w Ogrojcu mdlejący
503 Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały
504 Racz wiekuiste dać odpoczywanie
505 Tobie ja żyję, Tobie umieram
506 Witaj, Królowo nieba Salve Regina
511.4 Kiedy z Egiptu Izrael wychodził Ps 114 (113 A)


Zaloguj się, aby dodać komentarz!