Śpiewnik Liturgiczny

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: 1998
Ilość stron: 554
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
248 Boże, w dobroci
253 Kto się w opiekę
31 Ty wyzwoliłeś nas, Panie
387 Witaj Święta i poczęta
181 Gdzie miłość wzajemna i dobroć
297 Wszystko Tobie oddać pragnę
311 Twemu Sercu cześć składamy
277 Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
32 Panie, pragnienia ludzkich serc
303 Kiedyś, o Jezu, chodził
287 Pan wieczernik przygotował
284 Ojciec nam powierzył Słowo
24 Chwalcie Pana wszyscy
242 Błogosław, Panie, nas
364 Matko niebieskiego Pana
346 Ciebie na wieki wychwalać będziemy
23 Chrystus Pan karmi nas
273 Bądźże pozdrowiona
511.8 Wielbij, duszo moja, Pana
345 Chwalcie łąki umajone


Zaloguj się, aby dodać komentarz!