Kazimierzu, nasz Patronie Do św. Kazimierza Jagiellończyka


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Kazimierzu, nasz patronie, * cześć ci, chwała w niebian gronie, * przez życie czyste na ziemi, * cieszysz się dziś ze świętymi.
2. Spojrzyj z nieba wysokiego, * pociesz w smutku i strapieniu. * Chroń nas od grzechu wszelkiego, * dodaj otuchy w cierpieniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!