Pan z nieba i z łona


Dostępna jest do pobrania wersja śpiewu pochodząca ze Śpiewnika ks. Jana Siedleckiego, wyd. XLI. Jest to możliwe tylko dzięki dobrej woli Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy oraz Redakcji tegoż śpiewnika.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!