Oto Panna pocznie i porodzi Syna


Refren: Oto Panna pocznie i porodzi Syna * i nazwą Go imieniem Emmanuel.
1. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość * i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Ref.
2. Będzie panował od morza do morza, * od rzeki aż po krańce ziemi. Ref.
3. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, * i ubogiego, co nie ma opieki. Ref.
4. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, * nędzarza ocali od śmierci. Ref.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!