Stanisławie, święty ojcze


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Stanisławie, święty ojcze, * kanoniku z Kazimierza, * gdy wzywamy twej pomocy, * módl się za nami do Boga.
2. Twoje życie opromieniał * Jezus w Eucharystii skryty, * bądź przykładem i patronem * dla tych, co Go niosą innym.
3. Słowa twoje pełne ducha * serca wiernych pokrzepiały, * niech i nas do nieba wiodą * mądrzy i święci kapłani.
4. Bogu niechaj będzie chwała, * który darząc nas miłością * dał świętego Stanisława * jako znak swej łaskawości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!