Na Boży rozkaz opadły kajdany Do św. Piotra Apostoła

Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Na Boży rozkaz opadły kajdany, * które więziły Piotra Apostoła, * bo Chrystus jego wyznaczył na stróża * swojej owczarni i nauczyciela, * by chronił owce przed wilkiem drapieżnym.
2. Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi, * będzie i w niebie mocno zawiązane, * a co swym słowem na ziemi rozwiąże, * także w niebiosach rozwiązane będzie * i on w wieczności osądzi narody.
3. Niech będzie Ojcu majestat i chwała, * Jego Synowi cześć i panowanie, * pokorne hołdy Duchowi Świętemu; * Kościół wzniesiony na skale Piotrowej * niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością. Amen.Zaloguj się, aby dodać komentarz!