Nauczycielu wieczny i łaskawy

Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Nauczycielu wieczny i łaskawy, * Chryste, coś twórcą prawa odkupienia, * Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy, * słowa żywota.
2. Dobry Pasterzu, Władco całej ziemi, * daj Kościołowi moc, by jego słowa * były dla świata prawdą jaśniejącą * pośród ciemności.
3. Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli, * którzy są dla nas jak złociste gwiazdy; * przez nich tłumaczysz święte tajemnice * życia wiecznego.
4. Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu, * który napełniasz swoim Duchem mędrców, * aby ich wiedza stała się dla wiernych * blaskiem poznania.
5. Ten zaś, którego obchodzimy święto, * swoją modlitwą niech nam dopomoże * zdążać ku Tobie drogą pełną światła, * aby Cię wielbić. Amen.Zaloguj się, aby dodać komentarz!