Jezu Chryste, Zmartwychwstanie i życie










Zaloguj się, aby dodać komentarz!