O kapłanach Śpiewy o kapłanach, prezbiterach, diakonach