Przed kazaniem Pieśń śpiewana bezpośrednio przed kazaniem