Podwyższenie Krzyża Świętego Pieśń na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)