Pieśni mszalne


Tytuł Podtytuł
Ach, pobłogosław, Boże dobrotliwy Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
Aniołowie Tobie, Boże, kłaniają się w niebie Z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy
Anioły z Archaniołami, Władz zastępy Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Baranku Boże, grzesznik niegodzien miłości Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
Baranku Boży, bez winy Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Baranku niewinny, który znosisz Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
Bez winy Boży Baranku, zmiłuj się nad grzesznymi Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Bogu Zastępów, Panu nad panami Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
Boże, lud Twój
Boże, przed wszechmocą Twoją na kolana padamy
Boże, Sędzio sprawiedliwy
Boże, Stwórco nasz, Panie
Błogosław nam, Boże wielki Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Błogosław, Boże, Twojemu ludowi Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
Choć niegodni i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Choć się niegodni czujemy Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Chryste, Zbawco nasz jedyny Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
Chwała Bogu wszechmocnemu Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
Chwała Ci na wysokości i cześć i dziękczynienie Z pieśni mszalnej: Boże, przed wszechmocą Twoją
Chwała Ci, Boże, na wysokim niebie Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże