XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 83, 10-11

Protector noster, aspice, Deus, et respice in faciem Christi tui: quia melior est Dies una in artiis tuis super millia. Obrońco nasz, spojrzyj, Boże, i wejrzyj na oblicze Pomazańca swego. Zaiste, lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich, niźli gdzie indziej tysiące.

Ps 83, 2-3

Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! Concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.
Gloria Patri...
Protector noster...
Jakże miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Wzdycha i tęskni dusza moja do przedsionków Twoich.
Chwała Ojcu...
Obrońco nasz...
Protector noster

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Custodi, Domine, quaesumus, Ecclesiam tuam propitiatione perpetua: et quia sine te labitur humana mortalitas ; tuis semper auxiliis et abstrahatur a noxiis, et ad salutaria dirigatur. Per Dominum nostrum... Strzeż, Twój Kościół, prosimy Cię Panie, w nieustannym miłosierdziu swoim, a że bez Twej pomocy nie ostoi się człowiek śmiertelny, niechaj go stale Twa łaska od rzeczy zgubnych odciąga i prowadzi do zbawienia. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ga 5, 16-24

Graduał i Alleluja

Ps 117, 8-9

Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine. Bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus. Lepiej zawierzyć Panu, niż zawierzyć człowiekowi. Lepiej zaufać Bogu, niż zaufać możnym świata.

Ps 94,1

Alleluia, alleluia. Venite, exsultemus Domino, iubilemus Deo, salutari nostro. Alleluia. Alleluja, alleluja Pójdźcie, śpiewajmy Panu, wysławiajmy Boga, Zbawiciela swego. Alleluja.
Bonum est confidere


Venite, exsultemus

Ewangelia

Mt 6, 24-33

Ofertorium

Ps 33, 8-9

Immittet Angelus Domini in circuitu timentium eum, et eripiet eos: gustate, et videte, quoniam suavis est Dominus. Anioł Pański czuwa nad bogobojnymi i chroni ich od złego. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!
Immittet Angelus

Sekreta

Concede nobis, Domine, quaesumus, ut haec hostia salutaris, et nostrorum fiat purgatio delictorum, et tuae propitiatio potestatis. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię Panie, aby ta Hostia zbawienna z grzechów nas oczyściła i wyjednała nam przychylność Twej potęgi. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Mt 6,33

Primum quaerite regnum Dei, et omnia adiicientur vobis, dicit Dominus. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam przydane, tak Pan powiada.
Primum quaerite

Pokomunia

Purificent semper et muniant tua sacramenta nos, Deus: et ad perpetuae ducant salvationis effectum. Per Dominum nostrum... Boże, niechaj Twój Sakrament nas oczyści, wzmocni i doprowadzi do wiecznego zbawienia. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!