IV Niedziela Adwentu Msza TrydenckaIntroit

Iz 45, 8

Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem. Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry! Obłoki niech ześlą z deszczem Sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Ps 18, 2

Caeli enarrant gloriam Dei: et opera manuum eius annuntiat firmamentum.
Gloria Patri...
Niebiosa opowiadają chwałę Boga i sklepienie niebieskie sławi dzieła rąk Jego.
Chwała Ojcu...
Rorate, caeli, desuper

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Excita, quaesumus, Domine, potentiam tuam, et veni: et magna nobis virtute succurre; ut per auxilium gratiae tuae, quod nostra peccata praepediunt, indulgentia tuae propitiationis acceleret. Qui vivis et regnas... Wzbudź, prosimy Cię, Panie, potęgę Twoją i przybądź: z siłą wielką, pośpiesz nam w pomoc i wspieraj nas łaską Twoją, ażeby wstawiennictwo Twoje nam rychlej wyjednało to, czemu na przeszkodzie stoją grzechy nasze. Który żyjesz i królujesz...

Lekcja

1 Kor 4, 1-5

Graduał i Alleluja

Ps 144, 18. 21

Prope est Dominus omnibus invocantibus eum : omnibus, qui invocant eum in veritate. Laudem Domini loquetur os meum: et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Pan jest blisko wszystkich, wzywających Go, wszystkich, którzy Go szczerze wzywają. Niech usta moje głoszą chwałę Pańską. Wszelkie stworzenie niech wielbi imię Jego święte.

Alleluia, alleluia. Veni, Domine, et noli tardare: et relaxa facinora plebis tuae Israel. Alleluia. Alleluja, alleluja. Przybądź, Panie, a dłużej nie zwlekaj. Rozwiąż pęta grzechów Izraela, ludu Twojego. Alleluja.
Prope est dominus


Veni Domine

Ewangelia

Łk 3, 1-6

Ofertorium

Łk 1, 28

Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego.
Ave Maria

Sekreta

Sacrificiis praesentibus, quaesumus, Domine, placatus intende: ut et devotioni nostrae proficiant et saluti. Per Dominum nostrum... Miej wzgląd łaskawy, prosimy Cię, Panie, na ofiary tu złożone: niech nas utwierdzą w służbie Twojej i wyjednają nam zbawienie. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Iz 35, 4

Ecce, Virgo concipiet et pariet filium: et vocabitur nomen eius Emmanuel. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą imię Jego Emmanuel (Bóg z nami).
Ecce, Virgo concipiet

Pokomunia

Sumptis muneribus, quaesumus, Domine: ut, cum frequentatione mysterii, crescat nostrae salutis effectus. Per Dominum nostrum... Przyjąwszy te dary, prosimy Cię, Panie, aby ze zbliżaniem się naszym do tych Tajemnic wzrastało w nas zbawienne ich działanie. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!