III Niedziela Adwentu Msza TrydenckaIntroit

Flp 4, 4-6

Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaduete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus : Dominus enim prope est. Nihil solliciti sitis : sed in omni oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum. Weselcie się zawsze w Panu, po raz wtóry mówię, weselcie się. Skromne ułożenie wasze niech będzie znane wszystkim ludziom; Pan bowiem jest blisko. Nazbyt się o nic nie troszczcie, lecz w ciagłej modlitwie potrzeby swoje przedstawiajcie Bogu.

Ps 84, 2

Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti captivitatem Iacob.
Gloria Patri...
Gaudete in Domino...
Łaskę okazałeś, Panie, ziemi Twojej. Przywróciłeś z niewoli potomstwo Jakuba.
Chwała Ojcu...
Weselcie się zawsze...
Gaudete in domino

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Aurem tuam, qaesumus, Domine, precibus nostris accomoda : et mentis nostrae tenebras, gratia tuae visitationis illustra: Qui vivis, et regnas... Nakłoń, Panie, ucha Twego ku prośbom naszym i rozjaśnij ciemności naszego umysłu łaską Twego nawiedzenia, który żyjesz i królujesz...

Lekcja

Flp 4, 4-7

Graduał i Alleluja

Ps 79, 2. 3. 2.

Qui sedes, Domine, super Cherubim, excita potentiam tuam, et veni. Qui regis Israel, intende : qui deducis, velut ovem, Ioseph. Panie, który zasiadasz na Cherubinach, wzbudź potęgę swoją i przybądź. Posłuchaj Pasterzu Izraela, Ty, który jak owce wiedziesz ród Józefa.

Ps 79, 3

Alleluia, alleluia. Excita, Domine, potentiam tuam et veni, ut salvos facias nos. Alleluia. Alleluja, alleluja. Wzbudź, Panie, potęgę swoją i przybądź, ażeby nas zbawić. Alleluja.
Qui sedes


Excita domine

Ewangelia

J 1, 19-28

Ofertorium

Ps 84, 2

Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob : remisisti iniquitatem plebis tuae. Łaskę okazałeś, Panie, ziemi Twojej. przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba: odpuściłeś nieprawość ludu Twojego.
Benedixisti domine

Sekreta

Devotionis nostrae tibi, qaesumus, Domine, Hostia iugiter immoletur: quae et sacri peragat instituta mysterii, et salutare tuum in nobis mirabiliter operetur. Per Dominum nostrum... Daj, Panie, aby ta Hostia ofiarna ustawicznie przez nas składaną Ci była, w Niej się bowiem spełnią obrzędy Tajemnic świętych, Ona to przedziwnie w nas sprawi zbawienie. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Iz 35, 4

Dicite: pusillanimes confortamini et nolite timere: ecce, Deus noster veniet, et salvabit nos. Mówcie do zatrwożonych w sercu: nabierzcie odwagi, a nie bójcie się! Oto bowiem Bóg nasz przyjdzie i sam nas zbawi.
Dicite: pusillanimes

Pokomunia

Imploramus, Domine, clementiam tuam : ut haec divina subsidia, a vitiis expiatos, ad festa ventura nos praeparent. Per Dominum nostrum... Żebrzemy, Panie, łaskawości Twojej: aby ten Boski posiłek z grzechów nas oczyścił i przygotował do zbliżającej się uroczystości. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!