II Niedziela Adwentu Msza TrydenckaIntroit

Iz 30, 30

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae in laetitia cordis vestri. Ludu Syjoński, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody. Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się serce wasze.

Ps 79, 2

Qui regis Israel, intende : qui deducis, velut ovem, Ioseph.
Gloria Patri...
Posłuchaj Pasterzu Izraela, który jak owce wiedziesz ród Józefa.
Chwała Ojcu...
Populus Sion

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Excita, Domine, corda nostra ad praeparandas Unigeniti tui vias: ut per eius adventum, purificatis tibi mentibus servire mereamur. Qui tecum vivit et regnat... Panie, wzbudź serca nasze do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przybyciu duszą czystą służyć Ci mogli, który z Tobą żyje i króluje...

Lekcja

Rz 15, 4-13

Graduał i Alleluja

Ps 49, 2-3. 5

Ex Sion species decoris eius: Deus manifeste veniet. Congregate illi sanctos ejus, qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. Ze Syjonu rozbłyśnie cudna Jego chwała, Bóg się pojawi w jasności. Zgromadźcie przed Nim wybranych Jego, którzy wśród ofiar zawarli z Nim przymierze.

Ps 121, 1

Alleluia, alleluia. Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus. Alleluia. Alleluja, alleluja. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. Alleluja.
Ex Sion


Laetatus sum

Ewangelia

Mt 11, 2-10

Ofertorium

Ps 84, 7-8

Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua laetabitur in te : ostende nobis, Domine, misericordiam tuam et salutare tuum da nobis. O Boże, tchnij w nas życie nowe, a lud Twój rozraduje się w Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje i daj nam zbawienie Twoje.
Deus, tu conversus

Sekreta

Placere, quaesumus, Domine, humilitatis nostrae precibus et hostiis : et ubi nulla suppetunt suffragia meritorum, tuis nobis succurre praesidiis. Per Dominum... Daj się przejednać, o Panie, modłami i ofiarami pokornych sług Twoich, a wobec braku załsug naszych, wspieraj nas łaską swoją. Przez Pana...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Bar 5, 5; 4, 36

Jerusalem, surge, et sta in excelso, et vide iucunditatem, quae veniet tibi a Deo tuo. Jeruzalem, powstań, a wyjdź na miejsce wysokie i oczekuj wesela, które ci przyjdzie od Boga twego.
Ierusalem surge

Pokomunia

Repleti cibo spiritualis alimoniae, supplices te, Domine, deprecamur : ut, huius participatione mysterii, doceas nos terrena despicere et amare caelestia. Per Dominum nostrum... Posileni pokarmem duchowym, najpokorniej błagamy Cię, Panie, abyś nauczył nas przez uczestnictwo w tej tajemnicy, gardzić tym co ziemskie, a miłować rzeczy niebieskie. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!