Niedziela Pięćdziesiątnicy Msza TrydenckaIntroit

Ps 30, 3-4

Esto mihi in Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum me facias : Quoniam firmamentum meum et refugium meum es tu : et propter nomen tuum dux mihi eris, et enutries me. Bądź dla mnie, Boże, skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku. Albowiem Tyś jedynie twierdzą i ucieczką moją, więc ze względu na Imię Twoje racz być mi wodzem i żywić mnie.

Ps 30, 2

n te, Domine, speravi, non confundar in aeternum : in iustitia tua libera me, et eripe me.
Gloria Patri...
Esto mihi...
W Tobie, o Panie, nadzieję pokładam, niechże nie będę zawstydzony na wieki. W sprawiedliwości swojej wyzwól mnie
i ocal.
Chwała Ojcu...
Bądź dla mnie...
Esto mihi

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Preces nostras, quaesumus, Domine, clementer exaudi : atque a peccatorum vinculis absolutos, ab omni nos adversitate custodi. Per Dominum nostrum... Wysłuchaj łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy nasze, a także wyzwól nas z więzów grzechu i od wszelkich przeciwności racz nas zachować. Przez Pana naszego...

Lekcja

1 Kor 13, 1-13

Graduał i Tractus

Ps 76, 15-16

Tu es Deus, qui facis mirabilia solus : notam fecisti in gentibus virtutem tuam. Liberasti in brachio tuo populum tuum, filios Israel, et Ioseph. Tyś jest Bogiem, który sam czyni cuda; Tyś dał narodom poznać moc twoją. Ramieniem własnym wyswobodziłeś lud swój, synów Jakuba i Józefa.

Ps 99, 2-3

Iubilate Deo, omnis terra : servite Domino in laetitia. Intrate in conspectu eius in exultatione : scitote, quod Dominus ipse est Deus. Ipse fecit nos, et non ipsi nos : nos autem populus eius, et oves pascuae eius. Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio; służcie Panu z weselem. Spieszcie przed Jego oblicze z radością, wyznawajcie, że Pan jest Bogiem. On to nas stworzył, my Jego własnością, myśmy ludem Jego
i owcami z Jego pastwiska.
Tu es Deus


Iubilate domino

Ewangelia

Łk 18, 31-43

Ofertorium

Ps 118, 12-13

Benedictus es, Domine, doce me iustificationes tuas : in labiis meis pronuntiavi omnia iudicia oris tui. Błogosławiony jesteś, o Panie, naucz mnie sprawiedliwości Twojej. Wargami swymi rozgłaszałem wszystkie nauki ust Twoich.
Benedictus es

Sekreta

Haec hostia, Domine, quaesumus : emundet nostra delicta : et ad sacrificium celebrandum, subditorum tibi corpora, mentesque sanctificet. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, niechaj ta Hostia zmaże winę naszą i uświęci umysły i ciała poddanych Twoich, dla sprawowania tej ofiary. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 77, 29-30

Manducaverunt, et saturati sunt nimis, et desiderium eorum attulit eis Dominus : non sunt fraudati a desiderio suo. Pożywali tedy i nasycili się w obfitości, a Pan im udzielił, czego żądali. Nie zawiedli się w swoich pragnieniach.
Manducaverunt

Pokomunia

Quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui caelestia alimenta percepimus, per haec contra omnia adversa muniamur. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby pokarm niebiański, który przyjęliśmy, chronił nas od wszelkich przeciwności. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!