V Niedziela po Objawieniu Msza TrydenckaIntroit

Ps 96, 7-8

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion: et exultaverunt filiae Iudae. Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie jego. Słysząc o tym weseli się Syjon i radują się inne miasta judzkie.

Ps 96, 1

Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae.
Gloria Patri...
Adorate Deum...
Pan króluje, niech się raduje ziemia. Niech się weselą wyspy mnogie.
Chwała Ojcu...
Uwielbiajcie Boga...
Adorate Deum

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi : ut quae in sola spe gratiae caelestis innititur, tua semper protectione muniatur. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, strzeż Rodziny Twojej nieustanną ojcowską miłością, a że opieramy się na jedynej nadziei łaski niebiańskiej, otaczaj nas zawsze opieką Twoją. Przez Pana naszego...

Lekcja

Kol 3, 12-17

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua. Uczczą narody Imię Twoje, Panie,
a wszyscy Królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Ps 96, 1

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia Alleluja, alleluja. Pan jest Królem, niech się raduje ziemia; niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja
Timebunt gentes


Dominus regnavit, exsultet

Ewangelia

Mt 13, 24-30

Ofertorium

Ps 117, 16-17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, ale dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.
Dextera Domini

Sekreta

Hostias tibi, Domine, placationis offerimus : ut et delicta nostra miseratus absolvas, et nutantia corda tu dirigas. Per Dominum nostrum... Składamy Ci, Panie, ofiary przebłagalne, a Ty odpuść nam łaskawie winy nasze i kieruj chwiejnymi sercami naszymi. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei. Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.
Mirabantur

Pokomunia

Quaesumus, omnipotens Deus : ut illius salutaris capiamus effectum, cuius per haec mysteria pignus accepimus. Per Dominum nostrum... Prosimy cię wszechmogący Boże, daj nam doznać skutków owego zbawienia, którego rękojmię otrzymaliśmy w tych Tajemnicach. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!