IV Niedziela po Objawieniu Msza TrydenckaIntroit

Ps 96, 7-8

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion : et exultaverunt filiae Iudae. Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie Jego. Słysząc o tym weseli się Syjon, i radują się inne miasta judzkie.

Ps 96,1

Dominus regnavit, exsultet terra : laetentur insulae multae.
Gloria Patri...
Adorate Deum...
Pan jest Królem, niech się raduje ziemia; niech się weselą wyspy mnogie.
Chwała Ojcu...
Uwielbiajcie Boga...
Adorate Deum

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui nos in tantis periculis constitutos, pro humana scis fragilitate non posse subsistere : da nobis salutem mentis et corporis ; ut ea, quae pro peccatis nostris patimur, te adiuvante vincamus. Per Dominum nostrum... Boże, Ty wiesz, że wśród tylu niebezpieczeństw z powodu ułomności ludzkiej wytrwać nie zdołamy, daj nam zdrowia duszy i ciała, byśmy z Twoją pomocą zwalczyli to, co cierpimy za nasze grzechy. Przez Pana...

Lekcja

Rz 13, 8-10

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua. Uczczą narody Imię Twoje, Panie,
a wszyscy królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Ps 96, 1

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia. Alleluja, alleluja. Pan jest Królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja.
Timebunt gentes


Dominus regnavit, exsultet

Ewangelia

Mt 8, 23-27

Ofertorium

Ps 117, 16–17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, ale dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.
Dextera Domini

Sekreta

Concede, quaesumus, omnipotens Deus : ut huius sacrificii munus oblatum, fragilitatem nostram ab omni malo purget semper, et muniat. Per Dominum nostrum... Daj, prosimy, wszechmogący Boże, aby danina tych ofiar Tobie składana, nas ułomnych zawsze oczyszczała i wspierała. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei. Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.
Mirabantur

Pokomunia

Munera tua nos, Deus, a delectationibus terrenis expediant : et caelestibus semper instaurent alimentis. Per Dominum nostrum... Dary Twoje, Boże, niechaj nas oswobodzą od rozkoszy ziemskich i wzmacniają zawsze pokarmem niebiańskim. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!