II Niedziela po Objawieniu Msza TrydenckaIntroit

Ps 65, 4

Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi : psalmum dicat nomini tuo, Altissime. Świat cały niechaj Cię wielbi, Boże, i cześć Twoją wyśpiewuje. Niech śpiewa psalm Imieniu Twemu, o Najwyższy!

Ps 65, 1-2

Iubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius : date gloriam laudi eius.
Gloria Patri...
Omnis terra...
Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewa psalm Imieniu Jego, chwałą Go wspaniałą otoczcie.
Chwała Ojcu...
Świat cały..
Omnis terra

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, qui caelestia simul et terrena moderaris : suplicationes populi tui clementer exaudi ; et pacem tuam nostris concede temporibus. Per Dominum nostrum... Wszechmocny wiekuisty Boże, Ty rządzisz zarazem niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie błagania ludu Twojego i racz obdarzyć nasze czasy Twoim pokojem. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz, 12, 6-16

Graduał i Alleluja

Ps 106, 20.21

Misit Dominus verbum suum, et sanavit eos : et eripuit eos de interitu eorum. Confiteantur Domino misericordiae
eius : et mirabilia eius filiis hominum.
Zesłał Pan słowo swoje i uleczył ich,
i od zatraty ocalił. Niech przeto wielbią Pana za Jego miłosierdzie i za cuda Jego dla synów człowieczych.

Ps 148, 2

Alleluia, alleluia. Laudate Dominum, omne Angeli eius : laudate eum, omnes virtutes eius. Alleluia. Alleluja, alleluja. Chwalcie Pana wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie duchów zastępy. Alleluja.
Misit Dominus


Laudate Dominum

Ewangelia

J 2, 1-11

Ofertorium

Ps 65, 1-2.16

Iubilate Deo universa terra : psalmum dicite nomini eius : venite, et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animae meae, alleluia. Wykrzykuj Bogu wszystka ziemio; śpiewajcie psalm Imieniu Jego. Pójdźcie posłuchać wszyscy bogobojni, oto wam powiem, co Pan mej duszy uczynił, alleluja.
Iubilate Deo universa terra

Sekreta

Oblata, Domine, munera sanctifica : nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Per Dominum nostrum... Poświęć, Panie, dary, które Ci składamy: i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

J 2, 7.8.9.10-11

Dicit Dominus : Implete hydrias aqua, et ferte architriclino. Cum gustasset architriclinus aquam vinum factam, dicit sponso : Servasti bonum vinum usque adhuc. Hoc signum fecit Iesus primum coram discipulis suis. Pan powiedział: napełnijcie stągwie wodą i zanieście gospodarzowi wesela. Gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem rzekł do oblubieńca: Zachowałeś dobre wino do tego czasu! Taki początek cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich.
Dicit Dominus: Implete hydrias

Pokomunia

Augeatur in nobis, quaesumus, Domine, tuae virtutis operatio : ut divinis vegetati sacramentis, ad eorum promissa capienda, tuo munere praeparemur. Per Dominum nostrum... Pomnóż w nas, prosimy Cię, Panie, działanie mocy Twojej, a gdy nas Boski sakrament nakarmił, daj nam się przygotować do obietnic, których on dla nas jest rękojmią. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!