XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 73, 20.19.23

Respice, Domine, in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum, ne derelinquas in finem : exsurge, Domine, et iudica causam tuam, et ne obliviscaris voces quaerentium te. Wejrzyj, Panie, na swoje przymierze, a o uciśnionych swoich nie zapominaj całkiem. Powstań, o Boże, broń sprawy swojej, pomnij na wołanie szukających Ciebie.

Ps 73, 1

Ut quid, Deus, repulisti in finem : iratus est furor tuus super oves pascuae tuae?
Gloria Patri...
Respice, Domine...
Czemu, o Boże, całkiem nas opuszczasz i gniew Twój się sroży na owce Twego pastwiska?
Chwała Ojcu...
Wejrzyj, Panie...
Respice, Domine

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei, spei, et caritatis augmentum : et, ut mereamur assequi quod promittis, fac nos amare quod praecipis. Per Dominum nostrum... Wszechmocny, wiekuisty Boże, daj nam wzrost wiary, nadziei i miłości; byśmy zaś wysłużyli sobie to, co obiecujesz, daj nam kochać, co rozkazujesz. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ga 3, 16-22

Graduał i Alleluja

Ps 73, 20.19.22

Respice, Domine, in testamentum tuum : et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem : exsurge, Domine, et iudica causam tuam : memor esto opprobrii servorum tuorum. Wejrzyj, Panie, na swoje przymierze,
a o uciśnionych swoich nie zapominaj całkiem. Powstań o Boże, broń sprawy Twojej, pamiętaj o znieważeniu sług Twoich.

Ps 89,1

Alleluia, alleluia. Domine, refugium factus es nobis a generatione, et progenie. Alleluia. Alleluja, alleluja. Panie, Tyś był ucieczką naszą po wszystkie czasy. Alleluja.
Respice, Domine


Domine, refugium

Ewangelia

Łk 17, 11-19

Ofertorium

Wj 32, 11.13.14

In te speravi, Domine; dixi : Tu es Deus meus, in manibus tuis tempora mea. W Tobie, o Panie, pokładam nadzieję. Tyś Bogiem moim – oświadczam – losy moje w rękach Twoich.
In te speravi

Sekreta

Propitiare, Domine, populo tuo, propitiare muneribus : ut, hac oblatione placatus, et indulgentiam nobis tribuas et postulata concedas. Per Dominum nostrum... Daj się przebłagać Panie ludowi Twemu, daj się przebłagać darami, a przejednany tą ofiarą, udziel nam odpuszczenia i przychyl się do próśb naszych. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Mdr 16, 20

Panem de caelo dedisti nobis, Domine, habentem omne delectamentum, et omnem saporem suavitatis. Dałeś nam, Panie, chleb z nieba, mający w sobie wszystkie rozkosze i słodycze wszelkiego smaku.
Panem de caelo dedisti

Pokomunia

Sumptis, Domine, caelestibus sacramentis : ad redemptionis aeterne, quaesumus, proficiamus augmentum. Per Dominum nostrum... Po spożyciu Sakramentu, prosimy Cię Panie, byśmy coraz wyżej postępowali na drodze wiecznego odkupienia. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!