Uroczystość Świętej Rodziny Msza TrydenckaIntroit

Prz 23, 24-25

Exsultat gaudio pater Iusti, gaudeat Pater tuus et Mater tua, et exsultet quae genuit te. Raduje się bardzo Ojciec Sprawiedliwego. Niech się weseli Ojciec Twój i Matka Twoja; niech się raduje, która Cię zrodziła.

Ps 83, 2-3

Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! Concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.
Gloria Patri...
Exsultat gaudio...
Jakże miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów! Wzdycha i tęskni ma dusza do przedsionków Pańskich.
Chwała Ojcu...
Raduje się bardzo...
Exsultet gaudio

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Domine Iesu Christe, qui Mariae et Ioseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti : fac nos, utriusque auxilio, Familiae sanctae tuae exemplis instrui ; et consortium consequi sempiternum : Qui vivis et regnas... Panie Jezu Chryste, Tyś w posłuszeństwie Maryi i Józefowi, życie rodzinne niewysłowionymi cnotami uświęcił, spraw za ich obojga przyczyną, abyśmy przykład z tej świętej Rodziny brali i zarazem z Nią na wieki przebywać mogli. Który żyjesz i królujesz...

Lekcja

Kol 3, 12-17

Graduał i Alleluja

Ps 26, 4; Ps 83, 5

Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae.

Beati qui habitant in domo tua, Domine : in saecula saeculorum laudabunt te.
O jedno proszę Pana, jednego pragnę, bym mógł przebywać w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie, gdyż na wieki wieków mogą Cię chwalić.

Iz 45, 15

Alleluia, alleluia. Vere tu es Rex absconditus, Deus Israel Salvator. Alleluia. Alleluja, alleluja. Zaprawdę Tyś jest Król ukryty, Bóg Izraela, Zbawiciel. Alleluja.
Unam petii a Domino


Vere tu es

Ewangelia

Łk 2, 42-52

Ofertorium

Łk 2, 22

Tulerunt Iesum parentes eius in Ierusalem, ut sisterent eum Domino. Przynieśli Jezusa Rodzice Jego do Jeruzalem, aby Go stawić przed Panem.
Tulerunt Iesum parentes eius in Ierusalem

Sekreta

Placationis hostiam offerimus tibi, Domine, suppliciter deprecantes : ut, per intercessionem Deiparae Virginis cum beato Ioseph, familias nostras in pace et gratia tua firmiter constituas. Per eundem Dominum nostrum... Składamy Ci Panie przebłagalną ofiarę i prosimy w pokorze, abyś za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy i świętego Józefa utwierdził rodziny nasze w pokoju i łasce. Przez tegoż Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Łk. 2, 51

Descendit Iesus cum eis, et venit Nazareth, et erat subditus illis. Wrócił Jezus z Nimi, przyszedł do Nazaretu i był im poddany.
Descendit Iesus cum eis

Pokomunia

Quos caelestibus reficis sacramentis, fac, Domine Iesu, sanctae Familiae tuae exempla iugiter imitari : ut, in hora mor-tis nostrae, occurente gloriosa Virgine Matre tua cum beato Ioseph ; per te in aeterna tabernacula recipi mereamur: Qui vivis et regnas... Panie Jezu, Ty nas posilasz niebiańskim Sakramentem: spraw, byśmy zawsze naśladowali wzór Twej świętej Rodziny, a przez to w godzinę śmierci, spotykając się z chwalebną Dziewicą Matką Twoją i ze świętym Józefem, zasłużyli, abyś nas przyjął do wiecznych przybytków: który żyjesz i królujesz...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!