Zwiastowanie NMP Msza TrydenckaIntroit

Ps 44, 13.15.16

Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis : adducentur Regi Virgines post eam : proximae eius adducentur tibi in laetitia et exultatione. Oblicza twego dopraszać się będą wszyscy możni ludu. Prowadzą za nią do Króla dziewice. Jej towarzyszki prowadzą do ciebie z radością i weselem.

Ps 44, 2

Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego opera mea Regi.
Gloria Patri...
Vultum tuum...
Wyrywa się z serca mego słowo wzniosłe : wyśpiewuję czyny moje Królowi.
Chwała Ojcu...
Oblicza twego...
Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui de beatae Mariae Virginis utero Verbum tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti : praesta supplicibus tuis ; ut, qui vere eam Genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemur. Per eundem Dominum nostrum... Boże, któryś zrządził, że za zwiastowaniem anielskim Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnym było u Ciebie wstawiennictwo tej, którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego...

Lekcja

Iz 7, 10-15

Graduał i Alleluja

Ps 44, 3.5

Diffusa est gratia in labiis tuis : propterea benedixit te Deus in aeternum. Propter veritatem, et mansuetudinem, et iustitiam : et deducet te mirabiliter dextera tua. Wdzięk jest rozlany na wargach twoich, przeto, iż pobłogosławił cię Bóg na wieki. Dla prawdy, łagodności i sprawiedliwości ; a twoja prawica dokaże cudów.

Ps 44, 11.12.13.10.15-16

Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam : quia concupivit Rex speciem tuam. Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis : filiae regum in honore tuo. Adducentur Regi Virgines post eam : proximae eius afferentur tibi. Adducentur in laetitia, et exsultatione : adducentur in templum Regis.


vel tempore paschali:

Łk 1, 28; Lb 17,8


Alleluia, alleluia. Ave, Maria, gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus. Alleluia. Virga Iesse floruit : virgo Deum et hominem genuit : pacem Deus reddidit, in se reconcilians ima summis.
Słuchaj, córko, a patrz i nakłaniaj ucho, oto rozmiłował się Król w piękności twojej. Oblicza twego dopraszać się będą wszyscy możni ludu, córy królewskie są w orszaku twoim. prowadzą za nią do Króla dziewice, jej towarzyszki przyprowadzają do ciebie. Prowadzą je z radością i weselem, prowadzą do pałacu królewskiego.

lub w czasie wielkanocnym:


Alleluja, alleluja, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja. Oto zakwitła różdżka Jessego, dziewica zrodziła Boga-człowieka. Bóg światu przywrócił pokój, jednocząc w sobie to, co najniższe z najwyższym.
Diffusa est gratia in labiis tuis


Audi filia Ave, Maria

Ewangelia

Łk 1,26-38

Ofertorium

Łk 1, 28.42

Ave, Maria, gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. ( T.P. Alleluia. ) Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. (Cz.W. Alleluja.)
Ave, Maria

Sekreta

In mentibus nostris, quaesumus, Domine, verae fidei, sacramenta confirma : ut, qui conceptum de Virgine Deum verum et hominem confitemur ; per eius salutiferae resurrectionis potentiam, ad aeternam mereamur pervenire laetitiam. Per eundem Dominum nostrum... Utwierdź, prosimy Cię, Panie, w duszach naszych tajemnice prawdziwej wiary, byśmy, poczętego z Dziewicy, prawdziwym Bogiem i człowiekiem wyznawając, przez zbawczą potęgę Jego zmartwychwstania do wiecznej radości dojść zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego...

Prefacja O Najświętszej Maryi Pannie

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus : et te in Annuntiatione beatae Mariae semper Virginis collaudare, benedicere et praedicare. Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże, a czcząc Zwiastowanie błogosławionej Maryi zawsze Panny, Ciebie chwalili, błogosławili i uwielbiali.
Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit : et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego, i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli, caelorumque Virtutes, ac beata Seaphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes: Przez niego majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, z drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, moce niebieskie i błogosławione Serafiny. Dozwól błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Iz 7, 14

Ecce Virgo concipiet, et pariet filium : et vocabitur nomen eius Emmanuel. ( T.P. Alleluia. ) Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel. ( Cz. W. Alleluja. )
Ecce Virgo concipiet, et pariet filium

Pokomunia

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde : ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus ; per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Dominum nostum... Łaskę twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!