XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 69, 2-3

Deus, in adiutorium meum intende : Domine, ad adiuvandum me festina : confundatur et revereantur inimici mei, qui quaerunt animam meam. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj, Panie ku ratunkowi memu pospiesz. Niech się zawstydzą i pohańbieni będą, którzy godzą na życie moje.

Ps 69, 4

Avertantur retrorsum, et erubescant : qui cogitant mihi mala.
Gloria Patri...
Deus, in adiutorium...
Niech uciekają ze wstydem, którzy mi życzą zguby.
Chwała Ojcu...
Boże, ku wspomożeniu...
Deus, in adiutorium

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens et misericors Deus, de cuius munere venit, ut tibi a fidelibus tuis digne et laudabiliter serviatur: tribue, quesumus, nobis; ut ad promissiones tuas sine offensione curramus. Per Dominum nostrum... Wszechmocny, miłosierny Boże, Tobie wierni zawdzięczają, iż godnie i chwalebnie mogą Ci służyć, spraw więc, prosimy, byśmy bez przeszkody dążyli do obietnic Twoich. Przez Pana naszego...

Lekcja

2 Kor 3, 4-9

Graduał i Alleluja

Ps 33, 2-3

Benedicam Dominum in omni tempore: semper laus eius in ore meo. In Domino laudabitur anima mea: audiant mansueti, et laetentur. Wielbić będę Pana każdego czasu, chwała Jego zawsze na ustach moich. Panem się chlubi dusza moja, niech posłuchają strapieni, niech się rozweselą.

Ps 87,2

Alleluia, alleluia. Domine Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te. Alleluia. Alleluja, Alleluja. Panie Boże, zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do Ciebie. Alelluja.
Benedicam Dominum


Domine Deus salutis meae

Ewangelia

Łk 10, 23-37

Ofertorium

Wj 32, 11.13.14

Precatus est Moyses in conspectu Domini Dei sui, et dixit: Quaere, Domine, irasceris in populo tuo? Parce irae animae tuae: memento Abraham, Isaac, et Iacob, quibus iurasti dare terram fluentem lac et mel. Et placatus factus est Dominus de malignitate, quam dixit facere populo suo. Prosił Mojżesz będąc przed obliczem Pana, Boga swego i mówił: czemu się gniewasz na lud swój, Panie? Ułagodź gniew ducha Twego. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Jakuba, którym obiecałeś dać ziemię mlekiem i miodem opływającą. I dał się ubłagać Pan, żeby nie zesłał kary, którą zagroził ludowi swemu.
Precatus est Moyses

Sekreta

Hostias, quaeasumus, Domine, propitius intende, quas sacris altaribus exhibemus: ut nobis indulgentiam largiendo, tuo nomini dent honorem. Per Dominum nostrum... Wejrzyj miłościwie, Panie, na tę Hostię, którą zanosimy na święte ołtarze Twoje, aby udzielając nam przebaczenia przyniosła chwałę Imieniu Twojemu. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 103, 13.14-15

De fructu operum tuorum, Domine, satiabitur terra : ut educas panem de terra, et vinum laetificet cor hominis: ut exhilaret faciem in oleo, et panis cor hominis confirmet. Owocem dzieł Twoich, Panie, nasyca się ziemia i tak wyprowadzasz pokarm ze ziemi: wino, co serce człowieka rozwesela i oliwę, od której błyszczą jego lica oraz chleb, co człowieka siły pokrzepia.
De fructu

Pokomunia

Vivificet nos, quaesumus, Domine, huius participatio sancta mysterii: et pariter nobis expiationem tribuat, et munimen. Per Dominum nostrum... Udział nasz w tej świętej Tajemnicy, Panie, niechaj nas ożywi i niech nam udzieli zarówno przebaczenia i pomocy. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!