Niepokalane Poczęcie NMP Msza TrydenckaIntroit

Iz 61, 10

Gaudens gaudebo in Domino, et exsul-tabit anima mea in Deo meo : quia induit me vestimentis salutis : et indu-mento iustitiae circumdedit me, quasi sponsam ornatam monilibus suis. Wesele się wielce w Panu i raduje się duch mój w Bogu moim, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia i odział płaszczem świętości, jak oblubienicę ubraną klejnotami.

Ps 29, 2

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me : nec delectasti inimicos meos super me.
Gloria Patri...
Gaudens gaudebo...
Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił
i nie dałeś mym wrogom cieszyć się
z mej zguby.
Chwała Ojcu...
Weselę się wielce...
Gaudens gaudebo in Domino

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui per immaculatam Viginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti : quaesumus ; ut, qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa, eam ab omni lave praeservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad te pervenire concedas. Per eundem Dominum nostrum... Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny przygotował godne mieszkanie Synowi Twe-mu, błagamy Ciebie: jako ją w moc zasług przewidzianej śmierci Twego Syna zachowałeś od wszelkiej zmazy, tak nas oczyszczonych za jej wstawiennictwem racz prowadzić ku sobie. Przez tegoż Pana naszego...

Lekcja

Mdr 8, 22-35

Graduał i Alleluja

( Jdt 13, 23 ) ; 15, 10

Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino Deo excelso prae omnibus mulieribus super terram. Tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, przez Pana, Boga wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego.

Pnp 4, 7

Alleluia, alleluia. Tota pulchra es, Maria : et macula originalis non est in te. Alleluia. Alleluja, alleluja. Wszystka jesteś piękna, Maryjo, a zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Alleluja.
Benedicta es tu, Virgo Maria


Tota pulchra es, Maria

Ewangelia

Łk 1,26-28

Ofertorium

Łk 1, 28

Ave, Maria, gratia plena ; Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus, alleluia. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, alleluja.
Ave Maria, gratia plena

Sekreta

Salutarem hostiam, quam in solemnitate immaculatae Conceptionis beatae Virginis Mariae tibi, Domine, offerimus, suscipe et praesta : ut, sicut illam tua gratia praeveniente ab omni labe immunem profitemur ; ita eius intercesione a culpis omnibus liberemur. Per Dominum nostrum... Przyjmij, Panie, ofiarę zbawienia, którą Tobie składamy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jak my wyznajemy, że ona dzięki uprzedniej łasce Twojej jest wolna od wszelkiej zmazy, tak dla jej wstawiennictwa od wszelkich przewinień racz nas, Panie, wyzwolić. Przez Pana naszego...

Prefacja O Najświętszej Maryi Pannie

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus : et te in Conceptione Immaculata Beatae Mariae semper Virginis collaudare, benedicere et praedicare. Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże a czcząc Niepokalane Poczęcie błogosławionej Maryi zawsze Panny, Ciebie chwalili, błogosławili i uwielbiali.
Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit : et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego, i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes ac beata Seraphim socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces et admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes: Przez niego majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, z drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, moce niebieskie i błogosławione serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Gloriosa dicta sunt de te, Maria : quia fecit tibi magna qui potens est. Chwalebne rzeczy przepowiedziano o tobie Maryjo, albowiem wielkich rzeczy dokonał dla ciebie wszechmocny.
Gloriosa dicta sunt de te, Maria

Pokomunia

Sactamenta quae sumpsimus, Domine, Deus noster : illius in nobis culpae vulnera reparent : a qua immaculatam beatae Mariae Conceptionem singulariter praeservasti. Per Dominum nostrum... Panie, Boże nasz, niech Sakrament, który spożyliśmy, wyleczy nas z ran Tego grzechu, od którego szczególnym przywilejem ustrzegłeś Niepokalanie Poczętą Najświętszą Maryję. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!