II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 17, 19-20

Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem: salvum me fecit, quoniam voluit me. Pan stał się moim obrońcą; wywiódł mnie na swobodę, ocalił mnie ponieważ mnie miłował.

Ps 17, 2-3

Diligam te, Domine, virtus mea: Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus.
Gloria Patri...
Factus est...
Kocham Cię, o Panie, mocy moja; Pan twierdzą i ucieczką moją, On moim wybawicielem.
Chwała Ojcu...
Pan stał się...


Kolekta – Modlitwa Kościelna

Sancti nomini tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum: quia numquam tua guberna-tione destituis, quos in soliditate tuae dilectionis instituis. Per Dominum nostrum... Użycz nam Panie daru ustawicznej bojaźni i miłości Imienia Twojego, albowiem nigdy nie przestajesz kierować tymi, których utwierdzasz w niezachwianej miłości ku Tobie. Przez Pana naszego...

Lekcja

1J 3, 13-18

Graduał i Alleluja

Ps 119, 1-2

Ad Dominum cum tribulater clamavi, et exaudivit me. Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a linqua dolosa. Do Pana wołałem, gdy byłem w niedoli, a On mnie wysłuchał. Wybaw mnie Panie od ust kłamliwych, od zdradliwego języka.

Ps 7, 2

Alleluia, alleluia. Domine Deus meus, in te speravi: salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Alleluia. Alleluja, alleluja. Panie, Boże mój, w Tobie nadzieję pokładam: wyzwól mnie od wszystkich prześladowców moich i ratuj mnie. Alleluja.

Ewangelia

Łk 14, 16-24

Ofertorium

Ps 6, 5

Domine, convertere, et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam. Zwróć się ku mnie, Panie, i ratuj życie moje, wybaw mnie dla Twej dobroci.

Sekreta

Oblatio nos, Domine, tuo nomini dicanda purificet: et de die in diem ad caelestis vitae transferat actionem. Per Dominum nostrum... Niech nas oczyści, Panie, ofiara złożona Imieniu Twemu i niechaj z dnia na dzień nas przysposobi do prowadzenia życia nadprzyrodzonego. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 12, 6

Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi: et psallam nomini Domini altissimi. Śpiewać będę Panu, że mnie dobrami obdarzył, sławić będę Imię Boga Najwyższego.

Pokomunia

Sumptis muneribus sacris, quaesumus, Domine: ut cum frequentatione mysterii, crescat nostrae salutis effectus. Per Dominum nostrum... Przyjąwszy Twe dary, prosimy Cię Panie, aby ze zbliżaniem się naszym do tych Tajemnic wzrastało w nas zbawienne ich działanie. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!