III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 24, 16.18

Respice in me, et miserere mei, Domine: quoniam unicus, et pauper sum ego: vide humilitatem meam, et laborem meum: et dimitte omnia peccata mea, Deus meus. Wejrzyj na mnie Panie i zlituj się nade mną, bo sam jestem i biedny. Zobacz moją nędzę i utrudzenie, i odpuść wszystkie me grzechy.

Ps 24, 1-2

Ad te, Domine, levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam.
Gloria Patri...
Respice in me...
Do Ciebie, Panie, wznoszę serce moje, Boże, mój, Tobie ufam, nie zawstydzę się.
Chwała Ojcu...
Wejrzyj na mnie...
Respice in me

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Protector in te sperantium, Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum: multiplica super nos misericordiam tuam; ut, te rectore, te duce, sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus aeterna. Per Dominum nostrum... Obrońco ufających w Tobie, Boże, bez którego nic mocnym, nic świętym nie jest, pomnóż nad nami miłosierdzie Twoje, abyśmy Ciebie za rządcę i przewodnika mając tak przeszli przez dobra doczesne, byśmy wiecznych nie utracili. Przez Pana naszego...

Lekcja

1P 5, 6-11

Graduał i Alleluja

Ps 54, 23.17.19

Iacta cogitatum tuum in Domino: et ipse te enutriet. Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam ab his, qui appropinquant mihi. Porucz swą troskę Panu, On sam o tobie mieć będzie pieczę. Kiedy wołałem do Pana, On wysłuchał mą skargę przeciw gnębicielom moim.

Ps 7, 12

Alleluia, alleluia. Deus iudex iustus, fortis et patiens, numquid irascitur per singulos dies? Alleluia Alleluja, alleluja. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mocnym a cierpliwym.
Czyż gniewu swego nie wymierza na każdy dzień? Alleluja.
Iacta cogitatum tuum


Deus iudex iustus

Ewangelia

Łk 15, 1-10

Ofertorium

Ps 9, 11-12.13

Sperent in te omnes, qui noverunt nomen tuum, Domine: quoniam non derelinquis quaerentes te: psallite Domino, qui habitat in Sion: quoniam non est oblitus orationem pauperum. Tobie ufać winni wyznawcy Twego Imienia, bo nie opuszczasz Panie szukających Ciebie. Śpiewajcie psalm Panu, który mieszka na Syjonie, gdyż nie zapomniał wołania ubogich.
Sperent in te omnes

Sekreta

Rescipe, Domine, munera supplicantis Ecclesiae: et saluti credentium perpetua sanctificatione sumenda concede. Per Dominum nostrum... Wejrzyj Panie na błagania i ofiary Kościoła Twego, nieustannie je uświęcając użycz ich jako pokarmu dla zbawienia wiernych. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Łk 15, 10

Dico vobis: gaudium est Angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente. Powiadam wam, iż radość panuje wśród Aniołów Bożych nawet z jednego grzesznika czyniącego pokutę.
Dico vobis gaudium

Pokomunia

Sancta tua nos, Domine, sumpta vivificent: et misericordiae sempiternae praeparent expiatos. Per Dominum nostrum... Niechaj nas ożywi spożycie Tych darów świętych, i oczyszczonych niechaj nas przygotuje do otrzymania zmiłowania wiecznego. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!