IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 26, 1.2

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo? Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt, et ceciderunt. Pan światłem i zbawieniem moim, przed kim mam się trwożyć? Pan obrońcą mego życia, kogóż mam się lękać? Prześladowcy i wrogowie moi sami się potkną i zginą.

Ps 26, 3

Si consistant adversum me castra: non timebit cor meum.
Gloria Patri...
Dominus illuminatio...
Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, serce moje nie zadrży.
Chwała Ojcu...
Pan światłem...
Dominus illuminatio mea

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Da nobis, quaesumus, Domine: ut et mundi cursus pacifice nobis tuo ordine dirigatur; et Ecclesia tua tranquilla devotione laetetur. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię Panie, niechaj z rządzenia Twego bieg wypadków dla nas się toczy spokojnie, a Kościół Twój niechaj Ci służy w niezmąconej radości. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz 8, 18-23

Graduał i Alleluja

Ps 78, 9.10

Propitius esto, Domine, peccatis nostris: nequando dicant gentes: Ubi est Deus eorum? Adiuva nos, Deus salutaris noster: et propter honorem nominis tui, Domine, libera nos. Przebacz nam grzechy, o Panie; niech ludy pogańskie z nas nie szydzą: I gdzie jest teraz ich Bóg? Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu; dla chwały Imienia Twego nas wybaw, Panie.

Ps 9, 5.10

Alleluia, alleluia. Deus, qui sedes super thronum, et iudicas aequitatem : esto refugium pauperum in tribulatione. Alleluia. Alleluja, alleluja. Boże, który siedzisz na tronie i sądzisz sprawiedliwie, bądź ucieczką strapionych w czasie niedoli. Alleluja.
Propitius esto


Deus qui sedes

Ewangelia

Łk 5, 1-11

Ofertorium

Ps 12, 4-5

Illumina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte: nequando dicat inimicus meus: Praevalui adversus eum. Oświeć me oczy. Bym nie zasnął na śmierć, by się nie chlubił mój nieprzyjaciel: Zwyciężyłem go!
Illuina oculos meos

Sekreta

Oblationibus nostris, quaesumus, Domine, placare susceptis: et ad te nostras etiam rebelles compelle propitius voluntates. Per Dominum nostrum... Przyjmij Panie ofiary nasze i daj się nimi przejednać i nawet oporną wolę naszą ku sobie zwróć. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 17, 3

Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus: Deus meus, adiutor meus. Pan twierdzą i ucieczką moja, On moim wybawicielem, Bóg mój, wspomożenie moje.
Dominus firmamentum meum

Pokomunia

Mysteria nos, Domine, quaesumus, sumpta purficent: et suo munere tueantur. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, niech tajemnice, które przyjęliśmy nas oczyszczą i mocą swoją obronią. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!