V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 26, 7.9

Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te: adiutor meus esto, ne derelinquas me, neque despicias me, Deus salutaris meus. Usłysz, Panie, mój głos, gdy wołam do Ciebie, Tyś mój wspomożyciel, nie opuszczaj mnie, ani mną nie gardź, Boże, mój zbawco.

Ps 26, 1

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo?
Gloria Patri...
Exaudi, Domine...
Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?
Chwała Ojcu...
Usłysz, Panie...
Exaudi, Domine, vocem meam

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui diligentibus te bona invisibilia praeparasti: infunde cordibus nostris tui amoris affectum; ut te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas, quae omne desiderium superant, consequamur. Per Dominum nostrum... Boże, Tyś miłującym Ciebie przy-gotował niewidzialne dobra, tchnij w serca nasze głęboką miłość ku Tobie, abyśmy kochając Ciebie we wszystkim i ponad wszystko dostąpili obietnic Twoich, co przewyższają wszelkie pragnienie. Przez Pana naszego...

Lekcja

1P 3, 8-15

Graduał i Alleluja

Ps 83, 10.9

Protector noster, aspice, Deus, et respice super servos tuos. Domine Deus virtutum, exaudi preces servorum tuorum. Spojrzyj obrońco nasz, Boże, wejrzyj na sługi Twoje. Panie, Boże zastępów, wysłuchaj prośby Twoich wiernych.

Ps 20, 1

Alleluia, alleluia. Domine, in virtute tua laetabitur rex: et super salutare tuum exsultabit vehementer. Alleluia. Alleluja, alleluja. Panie, z opieki Twojej król się weseli; z pomocy Twojej raduje się wielce. Alleluja.
Protector noster


Domine in virtute tua

Ewangelia

Mt 5, 20-24

Ofertorium

Ps 15, 7.8

Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum : providebam Deum in conspectu meo semper: quoniam a dextris est mihi, ne commovear. Wysławiam Pana, który oświeca mą duszę. Pana mam zawsze przed swymi oczyma. On przy mej prawicy, bym się nie zachwiał.
Benedicam Dominum

Sekreta

Propitiare, Domine, supplicationibus nostris: et has oblationes famulorum famularumque tuarum benignus assume; ut, quod singuli obtulerunt ad honorem nominis tui, cunctis proficiat ad salutem. Per Dominum nostrum... Daj się przebłagać Panie naszymi modłami i łaskawie przyjmij te ofiary sług i służebnic Twoich, a co każdy złożył na chwałę Imienia Twego niechaj wszystkim posłuży ku zbawieniu. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 17, 3

Unam petii a Domino, hanc requiram; ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae. O jedno proszę Pana, jednego pragnę, bym mógł przebywać w domu Pańskim po wszystkie dni życia.
Unum petii

Pokomunia

Quos caelesti, Domine, dono satiasti: praesta, quaesumus; ut a nostris mundemur occultis, et ab hostium liberemur insidiis. Per Dominum nostrum... Posiliwszy nas Panie, darem niebiańskim, prosimy Ciebie, oczyść nas ze skrytych grzechów naszych i wybaw od zasadzek wrogich. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!