VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 26, 7.9

Dominus fortitudo plebis suae, et protector salutarium Christi sui est: salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae, et rege eos, usque in saeculum. Pan siłą narodu swojego, możnym obrońcą swego Pomazańca. Wspomagaj lud swój, o Panie, i błogosław dziedzictwu swemu; bądź nam pasterzem na wieki.

Ps 26, 1

Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas a me: nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum.
Gloria Patri...
Dominus fortitudo...
Do Ciebie wołam, o Panie, Boże mój, nie milcz na prośbę moją: bo jeśli milczeć będziesz, podobny się stanę schodzącemu do grobu.
Chwała Ojcu...
Pan siłą...
Dominus, fortitudo plebis

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum : insere pectoribus nostris amorem tui nominis, et praesta in nobis religionis augmentum; ut, quae sunt bona, nutritas, ac pietatis studio, quae sunt nutrita, custodias. Per Dominum nostrum... Boże zastępów, wszelka doskonałość od Ciebie pochodzi! Zaszczep w sercach naszych miłość Imienia Twego i wzmóż w nas ducha zbożnego, zasil w nas co jest dobrego, a coś zasilił w dobroci Twojej troskliwie zachowaj. Przez Pana...

Lekcja

Rz 6, 3-11

Graduał i Alleluja

Ps 89, 13.1

Convertere, Domine, aliquantulum, et deprecare super servos tuos. Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenie. Zwróć się do nas, Panie, i daj się ubłagać swym sługom. Panie, Tyś był ucieczką naszą po wszystkie czasy.

Ps 30, 2-3

Alleluia, alleluia. In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum : in iustitia tua libera me, et eripe me : inclina ad me aurem tuam, accelera, ut eripias me. Alleluia. Alleluja, alleluja. W Tobie, Panie, nadzieję pokładam, niechże nie będę zawstydzony na wieki: w sprawiedliwości Twojej ratuj mnie i ocal; skłoń ku mnie ucho Twoje i wybaw mnie co prędzej. Alleluja.
Convertere Domine


In te, Domine, speravi

Ewangelia

Mk 8, 1-9

Ofertorium

Ps 16, 5.6-7

Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non moveantur vestigia mea : inclina aurem tuam, et exaudi verba mea : mirifica misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te, Domine. Umocnij me kroki na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały me stopy. Nakłoń swoje ucho i usłysz me słowa. Okaż przedziwną dobroć swoją, Ty, co ratujesz ufających Tobie, Panie.
Perfice gressus meos

Sekreta

Propitiare, Domine, supplicationibus nostris, et has populi tui oblationes benignus assume : et ut nullius sit irritum votum, nullius vacua postulatio, praesta ; ut, quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Dominum nostrum... Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i łaskawie przyjmij te dary ludu Twojego: aby zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku, niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie osiągnąć, o co z wiarą prosimy. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 26, 6

Circuibo, et immolabo in tabernaculo eius hostiam iubilationis : cantabo, et psalmum dicam Domino. Przystąpię i złożę w przybytku Jego dziękczynne ofiary, i będę śpiewał i przygrywał Panu.
Circuibo, et immolabo

Pokomunia

Repleti sumus, Domine, muneribus tuis : tribue, quaesumus ; ut eorum et mundemur effectu, et muniamur auxilio. Per Dominum nostrum... Darem świętym nasyceni, prosimy Cię Panie, skuteczne Jego działanie niechaj nas oczyści, a pomoc Jego nas wspiera. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!