VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 46, 2

Omnes gentes, plaudite manibus: iubilate Deo in voce exultationis. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

Ps 46, 3

Quoniam Dominus exelsus, terribilis: Rex magnus super omnem terram.
Gloria Patri...
Omnes gentes...
Bo Pan Najwyższy jest straszliwy, On jest Królem potężnym wszystkiej ziemi.
Chwała Ojcu...
Wszystkie narody...
Omnes gentes

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, cuius providentia in sui dispositione non fallitur: te suplices exoramus; ut noxia cuncta submoveas, et omnia nobis profutura concedas. Per Dominum nostrum... O Boże, Opatrzność Twoja nie myli się nigdy w zarządzeniach swoich! Usilnie więc Ciebie błagamy, abyś usunął od nas co szkodliwe i udzielił nam wszystkiego, co pożyteczne. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz 6, 19-23

Graduał i Alleluja

Ps 33, 12.6

Venite, filii, audite me: timorem Domini docebo vos. Accedite ad eum, et illuminamini: et facies vestrae non confundentur. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie bojaźni Pańskiej was nauczę. Zbliżcie się do Niego, a opromieni was radość i twarzy waszej nie okryje hańba.

Ps 46, 2

Alleluia, alleluia. Omnes gentes, plaudite manibus: iubilate Deo in voce exultationis. Alleluia. Alleluja, alleluja. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Alleluja.
Venite filii


Omnes gentes

Ewangelia

Mt 7, 15-21

Ofertorium

Dan 3, 40

Sicut in holocaustis arietum et taurorum, et sicut in millibus agnorum pinguium: sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi: quia non est confusio confidentibus in te, Domine. W miejsce całopalenia baranów, wołów oraz tysięcy tłustych baranków – tak niech się dokona ofiara nasza przed Tobą, aby się podobała Tobie, o Panie, który nie opuszczasz ufających Tobie.
Sicut in holocausto

Sekreta

Deus, qui legalium differentiam hostiarum unius sacrificii perfectione sanxisti : accipe sacrificium a devotis tibi famulis, et pari benedictione, sicut munera Abel, sanctifica; ut, quod singuli obtulerunt ad maiestatis tuae honorem, cunctis proficiat ad salutem. Per Dominum nostrum... Boże, Tyś w doskonałości jednej Hostii zebrał rozmaitość ofiar Starego Zakonu – przyjmij ofiarę, którą Ci wierni poddani składają i uświęć je, jakoś błogosławił dary Abla, a to, co każdy złożył na chwałę Majestatu Twego niechaj wszystkim posłuży ku zbawieniu. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 30, 3

Inclina aurem tuam, accelera, ut eripias me. Skłoń ku mnie ucho twoje i wybaw mnie prędko.
Inclina aurem tuam

Pokomunia

Tua nos, Domine, medicinalis operatio, et a nostris perversitatibus clementer expediat, et ad ea quae sunt recta, perducat. Per Dominum nostrum... Panie! Łaski Twej zbawienne działanie niechaj nas uwolni od złych skłonności i doprowadzi do tego, co godziwe. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!