VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 46, 2

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae: iustitia plena est dextera tua. Wysławiamy miłosierdzie Twoje, Boże, pośrodku świątyni Twojej. Jak Imię Twoje, o Boże, tak chwała Twoja sięga aż po krańce ziemi; sprawiedliwości pełna jest Twoja prawica.

Ps 46, 3

Magnus Dominus, et laudabilis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto eius.
Gloria Patri...
Suscepimus, Deus...
Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały – w sławetnym grodzie swoim, na górze świętej.
Chwała Ojcu...
Wysławiamy miłosierdzie...
Suscepimus, Deus

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Largire nobis, qaesumus, Domine, semper spiritum cogitandi quae recta sunt, propitius et agendi: ut, qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus. Per Dominum nostrum... Użycz nam miłościwie, prosimy Cię Boże, ducha rozważania i spełniania tego, co słuszne, a że bez Ciebie istnieć nie możemy, daj nam żyć według woli Twojej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Rz 8, 12-17

Graduał i Alleluja

Ps 30, 3; 70,1

Esto mihi in Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum me facias. Deus, in te speravi: Domine, non confundar in aeternum. Bądź dla mnie skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku.
W Tobie, Boże, pokładam nadzieję, niechże nie będę zawstydzony na wieki.

Ps 47, 2

Alleluia, alleluia. Magnus Dominus, et laudabilis valde, in civitate Dei nostri, in monte sancto eius. Alleluia. Alleluja, alleluja. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały – w sławetnym grodzie swoim, na górze świętej. Alleluja.
Esto mihi


Magnus Dominus

Ewangelia

Łk 16, 1-9

Ofertorium

Dan 3, 40

Populum humilem salvum facies, Domine, et oculos superborum humiliabis: quoniam quis Deus praeter te, Domine? Ty, Panie, ratujesz lud uciemiężony, a oczy hardych uniżasz, bo któż Bóg prawdziwy prócz Ciebie, Panie?
Populum humilem

Sekreta

Suscipe, quaesumus, Domine, munera, quae tibi de tua largitate deferimus: ut haec sacrosancta mysteria, gratiae tuae operante virtute, et praesentis vitae nos conversatione sanctificent, et ad gaudia sempiterna perducant. Per Dominum nostrum... Przyjmij, prosimy Cię Panie, daninę, którą z dobrodziejstw Twoich składamy Tobie, a ta czynność przenajświętsza niech uświęci działaniem Twej łaski drogi naszego życia i nas doprowadzi do wiecznych radości. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 33, 9

Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus: beatus vir, qui sperat in eo. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który ufa Jemu.
Gustate et videte

Pokomunia

Sit nobis, Domine, reparatio mentis et corporis caeleste mysterium: ut, cuius exsequimur cultum, sentiamus effectum. Per Dominum nostrum... Niebiański ten Sakrament Panie, niech odnowi umysły i ciała nasze, abyśmy doznali skutków tajemnic, które ze czcią sprawujemy. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!