IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 53, 6-7

Ecce Deus adiuvat me, et Dominus sesceptor est animae meae: averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illos, protector meus, Domine. Oto Bóg wspomożycielem moim, Pan jest obrońcą mej duszy. Odwróć zagładę na mych nieprzyjaciół, wytrać ich wedle Twych obietnic, obrońco mój Panie.

Ps 53, 3

Deus, in nomine tuo salvum me fac : et in virtute tua libera me.
Gloria Patri...
Ecce Deus...
Boże, ratuj mnie dla chwały Twego Imienia, potęgą Twoją obroń mnie.
Chwała Ojcu...
Oto Bóg...
Ecce Deus adiuvat me 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Pateant aures misericordiae tuae, Domine, precibus supplicantium: et, ut petentibus desiderata concedas; fac eos, quae tibi sunt placita, postulare. Per Dominum nostrum... Nakłoń ucha miłosierdzia Twojego, Panie, na prośby błagających Ciebie i daj im prosić o to, co się Tobie podoba, abyś ich pragnienia i modły mógł zawsze wysłuchać. Przez Pana naszego...

Lekcja

1Kor 10, 6-13

Graduał i Alleluja

Ps 8, 2

Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra! Quoniam elevata est magnificentia tua super caelos. Panie, Boże nasz, jakże wspaniałe Imię Twoje po wszystkiej ziemi! Majestat Twój jaśnieje na niebios przestworzu.

Ps 58, 2

Alleluia, alleluia. Eripe me de inimicis meis, Deus meus: et ab insurgentibus in me libera me. Alleluia. Alleluja, alleluja. Ocal mnie, mój Boże, od mych nieprzyjaciół, wybaw mnie od moich przeciwników. Alleluja.
Domine Dominus noster


Eripe me

Ewangelia

Łk 19, 41-47

Ofertorium

Ps 18, 9.10.11.12

Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, et iudicia eius dulciora super mel et favum: nam et servus tuus custodit ea. Przykazania Pańskie słuszne, rozweselają serca; ustawy Boże słodsze nad miód i plastr miodowy, więc też Twój sługa ich strzeże.
Iustitiae Domini

Sekreta

Concede nobis, quaesumus, Domine, haec digne frequentare mysteria: quia, quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię Panie, dozwól nam godnie się zbliżać do tych tajemnic, ilekroć bowiem obchodzimy pamiątkę tej ofiary spełnia się dzieło odkupienia naszego. Przez Pana naszego...

Komunia

J 6, 57

Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo, dicit Dominus. Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim – tak mówi Pan.
Qui manducat

Pokomunia

Tui nobis, quaesumus, Domine, communio sacramenti, et purificationem conferat, et tribuat unitatem. Per Dominum nostrum... Nasz udział w Twoim Sakramencie, Panie, niechaj nas oczyści i zjednoczy. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!