IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 53, 6-7

Ecce Deus adiuvat me, et Dominus sesceptor est animae meae: averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illos, protector meus, Domine. Oto Bóg wspomożycielem moim, Pan jest obrońcą mej duszy. Odwróć zagładę na mych nieprzyjaciół, wytrać ich wedle Twych obietnic, obrońco mój Panie.

Ps 53, 3

Deus, in nomine tuo salvum me fac : et in virtute tua libera me.
Gloria Patri...
Ecce Deus...
Boże, ratuj mnie dla chwały Twego Imienia, potęgą Twoją obroń mnie.
Chwała Ojcu...
Oto Bóg...
Ecce Deus adiuvat me

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Pateant aures misericordiae tuae, Domine, precibus supplicantium: et, ut petentibus desiderata concedas; fac eos, quae tibi sunt placita, postulare. Per Dominum nostrum... Nakłoń ucha miłosierdzia Twojego, Panie, na prośby błagających Ciebie i daj im prosić o to, co się Tobie podoba, abyś ich pragnienia i modły mógł zawsze wysłuchać. Przez Pana naszego...

Lekcja

1Kor 10, 6-13

Graduał i Alleluja

Ps 8, 2

Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra! Quoniam elevata est magnificentia tua super caelos. Panie, Boże nasz, jakże wspaniałe Imię Twoje po wszystkiej ziemi! Majestat Twój jaśnieje na niebios przestworzu.

Ps 58, 2

Alleluia, alleluia. Eripe me de inimicis meis, Deus meus: et ab insurgentibus in me libera me. Alleluia. Alleluja, alleluja. Ocal mnie, mój Boże, od mych nieprzyjaciół, wybaw mnie od moich przeciwników. Alleluja.
Domine Dominus noster


Eripe me

Ewangelia

Łk 19, 41-47

Ofertorium

Ps 18, 9.10.11.12

Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, et iudicia eius dulciora super mel et favum: nam et servus tuus custodit ea. Przykazania Pańskie słuszne, rozweselają serca; ustawy Boże słodsze nad miód i plastr miodowy, więc też Twój sługa ich strzeże.
Iustitiae Domini

Sekreta

Concede nobis, quaesumus, Domine, haec digne frequentare mysteria: quia, quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię Panie, dozwól nam godnie się zbliżać do tych tajemnic, ilekroć bowiem obchodzimy pamiątkę tej ofiary spełnia się dzieło odkupienia naszego. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

J 6, 57

Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo, dicit Dominus. Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim – tak mówi Pan.
Qui manducat

Pokomunia

Tui nobis, quaesumus, Domine, communio sacramenti, et purificationem conferat, et tribuat unitatem. Per Dominum nostrum... Nasz udział w Twoim Sakramencie, Panie, niechaj nas oczyści i zjednoczy. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!