XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 67, 6-7. 36

Deus in loco sancto suo: Deus qui inhabitare facit unanimes in domo: ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi suae. Bóg w mieszkaniu swoim świętym. Ten Bóg wprowadza samotnych do domu. On lud swój potęgą i siłą obdarza.

Ps 67, 2

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius.

Gloria Patri...

Deus in loco...
Powstaje Bóg, a pierzchają nieprzyjaciele Jego; uciekają przed Nim ci, co Go nienawidzą.

Chwała Ojcu...

Bóg w mieszkaniu...
Deus in loco sancto suo

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, qui, abundantia pietas tuae, et merita supplicum excedis et vota: effunde super nos misericordiam tuam; ut dimittas quae conscientia metuit, et adiicias quod oratio non praesumit. Per Dominum nostrum... Wszechmocny, wiekuisty Boże, Ty przewyższasz obfitością dobrodziejstw Twoich pragnienia i zasługi błagających Ciebie, obdarz nas miłosierdziem Twoim i odpuść nam, co sumienie niepokoi, a użycz tego, o co prosić się nie ośmielamy. Przez Pana naszego...

Lekcja

1 Kor 15, 1-10

Graduał i Alleluja

Ps 27, 7.1

In Deo speravit cor meum, et adiutus sum: et refloruit caro mea, et ex voluntate mea confitebor illi. Ad te, Domine, clamavi: Deus meus, ne sileas, ne discedas a me. Na Boga się zdałem, a On mnie pokrzepił, przeto me serce radością przejęte i dzięki Mu składam ochotnie. Do Ciebie wołam, Panie. Boże mój, nie milcz na prośbę moją, nie odstępuj ode mnie.

Ps 80, 2-3

Alleluia, alleluia. Exultate Deo, adiutori nostro, iubilate Deo Iacob: sumite psalmum iucundum cum cithara. Alleluia. Alleluja, alleluja. Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba. Zanućcie pieśń dźwięczną i uderzcie w cytry. Alleluja.
In Deo speravit


Exsultate Deo

Ewangelia

Mk 7, 31-37

Ofertorium

Ps 29, 2-3

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me: Domine, clamavi ad te, et sanasti me. Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił i nie dałeś mym wrogom cieszyć się z mej zguby, Panie, wołam do Ciebie i zachowałeś mi życie.
Exaltabo te

Sekreta

Respice, Domine, quaesumus, nostram propitius servitutem: ut, quod offerimus, sit tibi munus acceptum, et sit nostrae fragilitatis subsidium. Per Dominum nostrum... Wejrzyj łaskawie, prosimy Cię Panie, na usłużność naszą, a ofiara nasza niechaj będzie dla Ciebie miłą daniną, a dla nas wsparciem w słabości. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Prz 3, 9-10

Honora Dominum de tua substantia, et de primitiis frugum tuarum : et implebuntur horrea tua saturitate, et vino torcularia redundabunt. Czyń Panu ofiary z majętności twojej i z pierwocin plonów twoich, a napełnią się spichlerze twoje zbożem i piwnice obfitować będą w wino.
Honora Dominum

Pokomunia

Sentiamus, quaesumus, Domine, tui perceptione sacramenti, subsidium mentis et corporis: ut in utroque salvati, caelestis remedii plenitudine gloriemur. Per Dominum nostrum... Prosimy cię, Panie, daj nam doznać spożywając Twój Sakrament, pomocy na duszy i ciele, abyśmy całkowicie uzdrowieni cieszyli się pełnią niebiańskiej łaski. Przez Pana nostrum...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!