XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Jer 29, 11.12.14

Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis : invocabitis me, et ego exaudium vos : et reducam captivitatem vestram de cunctis locis. Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Ps 84,2

Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti captivitatem Iacob.
Gloria Patri...
Dicit Dominus...
Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej : przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba
Chwała Ojcu...
Oto co mówi Pan...


Kolekta – Modlitwa Kościelna

Absolve, quaesumus, Domine, tuorum delicta populorum : ut a peccatorum nexibus, quae pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate liberemur. Per Dominum nostrum... Odpuść, prosimy Cię, Panie, winę ludu Twojego; i w miłosierdziu Twoim oswobódź nas z więzów grzechu, które nas krępują wskutek ułomności naszej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Flp 3, 17-21; 4, 1-3

Graduał i Alleluja

Ps 43, 8-9

Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos : et eos, qui nos oderunt, confudisti. In Deo laudabimur tota die, et in nomine tuo confitebimur in saecula. Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.

Ps 129, 1-2

Alleluia, alleluia. De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam. Alleluia. Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja.

Ewangelia

Mt 9, 18-26

Ofertorium

Ps 129, 1-2

De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam : de profundis clamavi ad te, Domine. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie : Panie, wysłuchaj głos mój; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Sekreta

Pro nostrae servitutis augmento sacrificium tibi, Domine, laudis offerimus : ut, quod immeritis contulisti, propitius exsequaris. Per Dominum nostrum... Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, aby zwiększyć gorliwość w służbie Twojej, a w miłosierdziu Twoim daj nam doznać skutków tych darów, których nam udzieliłeś bez zasługi naszej. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 16, 6

Amen, dico vobis, quidquid orantes petitis, credite, quia accipietis, et fiet vobis. Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.

Pokomunia

Quaesumus, omnipotens Deus : ut, quos divina tribuis participatione gaudere, humanis non sinas subiacere periculis. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby Ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!