XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 129, 3-4

Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? quia apud te propitiatio est, Deus Israel. Jeśli zachowasz pamięć o występkach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale u Ciebie, Boże Izraela, jest przebaczenie grzechów.

Ps 129, 1-2

De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi vocem meam.
Gloria Patri...
Si iniquitatis...
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, wysłuchaj głosu mego.
Chwała Ojcu...
Jeśli zachowasz...
Si iniquitates

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, refugium nostrum, et virtus : adesto piis Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis, et praesta : ut, quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Dominum nostrum... Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokornych modłów Twojego Kościoła, skoro pobożność, która je zrodziła, Twoim jest dziełem, i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Pana naszego...

Lekcja

Flp 1, 6-11

Graduał i Alleluja

Ps 132, 1-2

Ecce quam bonum, et quam iucundum, habitare fratres in unum! Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam, barbam Aaron. Oto jak dobrze i jak miło braciom zamieszkać społem. Jak wyborny olejek na głowie, co spływa na brodę, brodę Aarona.

Ps 113, 11

Alleluia, alleluia. Qui timent Dominum sperent in eo : adiutor et protector eorum est. Alleluia. Alleluja, alleluja. Którzy się Pana boją, niechaj Mu ufają. On jest ich obrońcą
i wspomożycielem. Alleluja.
Ecce quam bonum


Qui timent Dominum

Ewangelia

Mt 22, 15-21

Ofertorium

Est 14, 12-13

Recordare mei, Domine, omni potentatui dominans : et da sermonem rectum in os meum, ut placeant verba mea in conspectu principis. Wspomnij na mnie, o Panie, któremu wszelka zwierzchność podlega. Włóż w moje usta mowę właściwą, aby się podobały słowa moje w obliczu króla.
Recordare mei

Sekreta

Da, misericors Deus : ut haec salutaris oblatio et a propriis nos reatibus indesinenter expediat, et ab omnibus tueatur adversis. Per Dominum nostrum... Daj, miłosierny Boże, aby ta zbawienna ofiara zawsze nas wyzwalała z naszych grzechów i broniła od wszelkich przeciwności. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 16, 6

Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus : inclina aurem tuam, et exaudi verba mea. Wzywam Cię, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa.
Ego clamavi

Pokomunia

Sumpsimus, Domine, sacri dona mysterii, humiliter deprecantes : ut quae in tui commemorationem nos facere praecepisti, in nostrae proficiant infirmitatis auxilium : Qui vivis et regnas... Przyjęliśmy, Panie, dary świętego misterium, pokornie błagając, aby to, co kazałeś nam czynić na Twoją pamiątkę, przyniosło pomoc w naszych słaboś-ciach. Który żyjesz i królujesz...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!