XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Est 13, 9.10-11

In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est, qui possit resistere voluntati tuae : tu enim fecisti omnia, caelum et terram, et universa quae caeli ambitu continentur : Dominus universorum tu es. Na woli Twojej, Panie, wszystko się opiera i nikt nie może stawiać oporu Twojej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko niebo i ziemię i cokolwiek w przestworzach istnieje. Ty jesteś Panem wszechrzeczy.

Ps 118, 1

Beati immaculati in via : qui ambulant in lege Domini.
Gloria Patri...
In voluntate tua...
Błogosławieni, których życie bez skazy : którzy według Pańskiego prawa postępują.
Chwała Ojcu...
Na woli Twojej...
In voluntate tua

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi : ut a cunctis adversitatibus, te protegente, sit libera ; et in bonis actibus tuo nomini sit devota. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, strzeż rodziny Twojej nieustanną dobrocią, aby dzięki Twojej opiece była wolną od wszelkich przeciwności, i trwała w dobrych czynach na cześć Imienia Twego. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ef 6, 10-17

Graduał i Alleluja

Ps 140, 2

Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenie. Priusquam montesfierent aut formaretur terra et orbis : a saeculo et usque in seculum tu es Deus. Panie, Tyś ucieczką naszą po wszystkie czasy. Pierwej niż powstały góry, nim ziemia i świat był stworzony, od wieków i aż na wieki Ty jesteś Bogiem.

Ps 104, 1

Alleluia, alleluia. In exitu Israel de Aegipto, domus Iacob de populo barbaro. Alleluia. Alleluja, alleluja. Gdy wychodził Izrael z Egiptu dom Jakuba od ludu obcego. Alleluja.
Domine, refugium


In exitu Israel

Ewangelia

Mt 18, 23-35

Ofertorium

Hi 1,1

Vir erat in terra Hus, nomine Iob : simplex et rectus, ac timens Deum : quem Satan petiit, ut tentaret : et data est ei protestas a Domino in facultates, et in carnem eius : perdiditque omnem substantiam ipsius, et filios : carnem quoque eius gravi ulcere vulneravit. Żył w krainie Hus mąż imieniem Hiob, szczery i prosty, i bojący się Boga. O niego dopraszał się szatan, aby go doświadczyć. I dał mu Pan władzę nad majętnością i nad ciałem jego. Więc ten zatracił cały dobytek i synów jego, a nadto jego ciało wstrętnym wrzodem okrył.
Vir erat

Sekreta

Suscipe, Domine, propitius hostias : quibus et te placari voluisti, et nobis salutem, potenti pietate restitui. Per Dominum nostrum... Panie, przyjmij łaskawie ofiary, którymi chciałeś być przebłagany, a ogromem miłosierdzia swego wróć nam zbawienie.

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 118, 81.84.86

In salutari tuo anima mea, et in verbum tuum speravi : quando facies de persequentibus me iudicium? Iniqui persecuti sunt me, adiuva me, Domine Deus meus. Dusza moja stęskniona od ciebie ratunku; w słowach Twoich cała ma nadzieja. Kiedy wymierzysz mi sprawiedliwość? Źli ludzie nastają na mnie ratuj mnie, Panie, mój Boże.
In salutari tuo

Pokomunia

Immortalitatis alimoniam consecuti, quaesumus, Domine : ut, quod ore percepimus, pura mente sectemur. Per Dominum nostrum... Posileni darem żywota wiecznego prosimy Cię, Panie, abyśmy czystym pojęli umysłem, cośmy usty spożyli. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!