XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Dn 3, 31.29.35

Omnia, quae fecisti nobis, Domine, in vero iudicio fecisti, quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non oboedivimus : sed da gloriam nomini tuo, et fac nobiscum secundum multitudinem misericordiae tuae. Wszystko, coś na nas dopuścił, Panie, według sprawiedliwego wyroku nas spotkało, bośmy zgrzeszyli przeciwko Tobie i przykazań Twoich nie strzegliśmy. Lecz zechciej wsławić Twe Imię i postąp z nami wedle niezmierzonej dobroci Twojej.

Ps 118, 1

Beati immaculati in via : qui ambulant in lege Domini.
Gloria Patri...
Omnia, quae...
Błogosławieni, których życie bez skazy : którzy według Pańskiego prawa postępują.
Chwała Ojcu...
Wszystko, coś...
Omnia, quae fecisti

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Largire, quaesumus, Domine, fidelibus tuis indulgentuam placatus et pacem; ut pariter ab omnibus mundentur offensis, et secura tibi mente deserviant. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, użycz wiernym Twoim przebaczenia i pokoju, aby oczyszczeni ze wszystkich win swoich mogli Ci służyć sercem spokojnym. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ef 5, 15-21

Graduał i Alleluja

Ps 140, 2

Oculi omnium in te sperant, Domine : et tu das illis escam in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam : et imples omne animal benedictione. Oczy wszystkich z ufnością patrzą na Ciebie, Panie: Ty dajesz im pokarm we właściwej porze. Otwierasz rękę swoją i błogosławieństwem napełniasz wszystko co żyje.

Ps 104, 1

Allelluia, alleluia. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum : cantabo, et psallam tibi, gloria mea. Alleluia. Alleluja, alleluja. Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje : zaśpiewam i zagram Ci psalm, Chwało moja.
Oculi omnium


Paratum cor meum

Ewangelia

J 4, 46-53

Ofertorium

Ps 136, 1

Super flumina Babylonis illic sedimus, et flevimus : dum recodaremur tui, Sion. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, gdy wspominaliśmy Ciebie, Syjonie.
Super flumina Babylonis

Sekreta

Caelestem nobis praebeant haec mysteria, quaesumus, Domine, medicinam : et vitia nostri cordis expurgent. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie niechaj te święte Tajemnice udzielą nam z niebios lekarstwa, które oczyści z nieprawości serca nasze. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 118, 49-50

Memento verbi tui servo tuo, Domine, in quo mihi spem dedisti : haec me consolata est in humilitate mea. Pomnij na obietnicę daną słudze Twemu, Panie, w którą kazałeś mi wierzyć. Ona mnie pociesza w mojej nędzy.
Memento verbi tui

Pokomunia

Ut sacris, Domine, reddamur digni muneribus : fac nos, quaesumus, tuis semper oboedire mandatis. Per Dominum nostrum... Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy przez pilne posłuszeństwo Twoim przykazaniom stali się godnymi świętych darów Twoich. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!