XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Syr 36, 18

Salus populi ego sum, dicit Dominus : de quacumque tribulatione clamaverint ad me, exaudiam eos : et ero illorum Dominus in perpetuum. Jam jest, mówi Pan, zbawienie ludu. W jakimkolwiek ucisku wołać będą, Ja ich wysłucham i będę ich Panem na wieki.

Ps 121, 1

Attendite, popule meus, legem meam : inclinate aurem vestram in verba oris mei.
Gloria Patri...
Salus populi...
Słuchaj, ludu Mój, nauki Mojej, nakłońcie uszy ku słowom ust moich.
Chwała Ojcu...
Jam jest...
Salus populi

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens et misericors Deus, univesa nobis advesantia propitiatus exclude : ut mente et corpore pariter expediti, quae tua sunt, liberis mentibus exsequamur. Per Dominum nostrum... Wszechmocny, miłosierny Boże, niech Twa łaska wykluczy, cokolwiek nam przeciwne, abyśmy wolni na duszy i ciele mogli wykonać Twą wolę swobodnym umysłem. Przez Pana naszego...

Lekcja

Ef 4, 23-28

Graduał i Alleluja

Ps 140, 2

Dirigatur oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo, Domine. Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum. Niech Ci przyjemną będzie, Panie, moja modlitwa jako woń kadzidła. A wznoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna.

Ps 104, 1

Alleluia, alleluia. Confitemini Domino, et invocate nomen eius : annuntiate inter gentes opera eius, Alleluia. Alleluja, alleluja. Chwalcie Pana i wzywajcie Jego imienia, głoście wśród narodów Jego dzieła. Alleluja.
Dirigatur oratio mea


Confitemini Domino, et invocate

Ewangelia

Mt 22, 1-14

Ofertorium

Wj 24, 4-5

Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me, Domine : et super iram inimicorum meorum extendes manum tuam, et salvum me faciet dextera tua. Kiedy się znajdę w niedoli, Ty mnie pokrzepisz, Panie, na złość mych wrogów wyciągniesz rękę i Twa prawica mnie zbawi.
Si ambulavero

Sekreta

Haec munera, quaesumus, Domine, quae oculis tuae maiestatis offerimus, salutaria nobis esse concede. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, niech nam udzielą zbawienia te dary zaniesione przed oblicze majestatu Twojego. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 118, 4-5

Tu mandasti mandata tua custodiri nimis : utinam dirigantur viae meae, ad custodiendas iustificationes tuas. Tyś na to wydał swoje rozkazy, by je spełniano sumiennie. Oby to wszystkie me czyny zdążały do zachowania Twych ustaw.
Tu mandasti mandata

Pokomunia

Tua nos, Domine, medicinalis operatio, et a nostris perversitatibus clementer expediat, et tuis semper faciat inhaerere mandatis. Per Dominum nostrum... Panie, łaski Twej zbawienne działanie niechaj nas uwolni od złych skłonności i sprawi, byśmy zawsze strzegli przykazań Twoich. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!