XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Syr 36, 18

Da pacem, Domine, sustinentibus te, ut prophete tui fideles inveniantur : exaudi preces servi tui, et plebis tuae Israel. Użycz pokoju, Panie, tym, którzy od Ciebie czekają pomocy, aby się ziściły proroków Twoich obietnice. Wysłuchaj prośby Twojego sługi oraz wiernego ludu Izraela.

Ps 121, 1

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus.
Gloria Patri...
Da pacem...
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.
Chwała Ojcu...
Użycz pokoju...
Da pacem

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Dirigat corda nostra, quaesumus, Domine, tuae miserationis operatio : quia tibi sine te placere non possumus. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię Panie, niech działanie miłosierdzia Twego kieruje sercami naszymi, bez Ciebie bowiem nie możemy się Tobie podobać. Przez Pana naszego...

Lekcja

Mt 9, 1-8

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus. Fiat pax in virtute tua : et abundantia in turribus tuis. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. Niech będzie pokój w twierdzach twoich, a dostatek w twoich pałacach.

Ps 97, 1

Alleluia, alleluia. Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Alleluia. Alleluja, alleluja. Uczczą narody imię twoje, Panie, a królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Alleluja.
Laetatus sum


Timebunt gentes

Ewangelia

Mt 9, 1-8

Ofertorium

Wj 24, 4-5

Sanctificavit Moyses altare Domino, offerens super illud holocausta, et immolans victimas : fecit sacrificium vespertinum in odorem suavitatis Domino Deo, in conspectu filiorum Israel. Poświęcił Mojżesz ołtarz Panu, ofiarując na nim całopalenie i składając ofiarne bydlęta. Dopełnił ofiary wieczornej na miłą wonność Panu Bogu, wobec synów Izraelowych.
Sanctificavit Moyses

Sekreta

Deus, qui nos per huius sacrificii veneranda commercia, unius summae divinitatis participes efficis : praesta, quaesumus ; ut, sicut tuam cognoscimus veritatem, sic eam dignis moribus assequamur. Per Dominum nostrum... Boże, co nas jednoczysz najwyższym Bóstwem przez uczestnictwo w tej świętej ofierze, spraw, prosimy Ciebie, abyśmy poznając Prawdę Twoją, godnie ją w czyn wprowadzali. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 95, 8-9

Tollite hostias, et introite in atria eius : adorate Dominum in aula sancta eius. Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsionków. Kłaniajcie się Panu w Jego świętym przybytku.
Tollite hostias

Pokomunia

Gratias tibi referimus, Domine, sacro munere vegetati : tuam misericordiam depecantes; ut dignos nos eius participatione perficias, Per Dominum nostrum... Dzięki Ci składamy, Panie, za Dar, którym nas posiliłeś i błagamy miłosierdzia Twego, abyś nas uczynił godnymi jego uczestnikami. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!