XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 85, 3.5

Miserere mihi, Domine, quoniam ad te clamavi tota die : quia tu, Domine suavis ac mitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo ustawicznie wołam do Ciebie. Tyś Panie dobry i łaskawy, wielce miłosierny dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Ps 85,1

Inclina, Domine, aurem tuam mihi, et exaudi me : quoniam inops, et pauper sum ego.
Gloria Patri...
Miserere mihi...
Nakłoń, Panie ucho swoje i wysłuchaj mnie, bo biedny jestem i nędzny.
Chwała Ojcu...<
Zmiłuj się nade mną...
Miserere mihi

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Tua nos, quaesumus, Domine, gratia semper et praeveniat et sequatur : ac bonis operibus iugiter praestet esse intentos. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, niechaj Twa łaska uprzedza nas i towarzyszy nam zawsze, oraz niechaj w nas wzbudzi gorliwość oddawania się dobrym uczynkom.

Lekcja

Ef 3, 13-21

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua Uczczą narody Imię Twoje Panie, a królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim majestacie.

Ps 97, 1

Alleluia, alleluia. Cantate Domino canticum novum : quia mirabilia fecit Dominus. Alleluia. Alleluja, alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż Pan dokonał cudów. Alleluja.
Timebunt gentes


Cantate Domino

Ewangelia

Łk 14, 1-11

Ofertorium

Ps 39, 14.15

Domine, in auxilium meum respice : confundantur et revereantur, qui quaerunt animam meam, ut auferant eam : Domine, in auxilium meum respice. Panie pospiesz mi z pomocą, niechaj się zawstydzą, którzy szukają mej duszy, aby ją zgubić. Panie pospiesz mi z pomocą.
Domine, in auxilium

Sekreta

Munda nos, quaesumus, Domine, sacrificii praesentis effectu : et perfice miseratus in nobis; ut eius mereamur esse participes. Per Dominum nostrum... Oczyść nas, Panie, działaniem Twej ofiary i w miłosierdziu Twoim spraw, byśmy zasłużyli brać w niej udział. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 16, 6

Domine, memorabor iustitiae tuae solius : Deus, docuisti me a iuventute mea : et usque in senectam et senium, Deus, ne derelinquas me. Wspominać będę sprawiedliwość : Tobie Panie jedynie właściwą. Tyś mnie, Boże, uczył od młodości mojej, więc też i na starość, aż po wiek sędziwy nie opuszczaj mnie, Boże.
Domine memorabor

Pokomunia

Purifica, quaesumus, Domine mentes nostras benignus, et renova caelestibus sacamentis : ut consequenter et corporum praesens pariter, et futurum capiamus auxilium. Per Dominum nostrum... Panie, oczyść łaskawie umysły nasze i odnów je niebiańskim Sakramentem, tak żeby i ciała nasze czerpały zeń pomoc na teraz i na przyszłość. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!