I Niedziela Adwentu Msza TrydenckaIntroit

Ps 24, 1-3

Ad te levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam : neque irrideant me inimici mei : etenim universi, qui te exspectant, non confundentur. Do Ciebie wznoszę moją duszę, Boże mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzon. Niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, gdyż nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie.

Ps 24,4

Vias tuas, Domine, demonstra mihi : et semitas tuas edoce me.
Gloria Patri...
Ad te levavi...
Daj mi, o Panie, poznać drogi Twoje:
i ścieżek Twoich mnie naucz.
Chwała Ojcu...
Do Ciebie wznoszę...
Ad te levavi

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Excita, quaesumus, Domine, potentiam tuam, et veni : ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis, te mereamur protegente eripi, te liberante salvari : Qui vivis, et regnas... Wzbudź, prosimy Cię, Panie, potęgę Twoją i przybądź! Oto grozi nam niebezpieczeństwo wskutek grzechów naszych. Ty nas od niego obroń i wyrwij, Ty nas zbaw przez wyzwolenie swoje, który żyjesz i królujesz...

Lekcja

Rz 13, 11-14

Graduał i Alleluja

Ps 24, 3-4

Universi, qui te exspectant, non confundentur, Domine. Vias tuas, Domine, notas fac mihi : et semitas tuas edoce me. Nikt nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie, Panie. Daj mi, Panie, poznać drogi Twoje i ścieżek Twoich mnie naucz.

Ps 84, 8

Alleluia, alleluia. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam : et salutare tuum da nobis. Alleluia. Alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Alleluja.
Universi, qui te exspectant


Ostende nobis

Ewangelia

Łk 21, 25-33

Ofertorium

Ps 24, 1-3

Ad te levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam : neque irrideant me inimici mei : etenim universi, qui te exspectant, non confundentur. Do Ciebie wznoszę moją duszę, Boże mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzon. Niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, gdyż nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie.
Ad te domine levavi

Sekreta

Haec sacra nos, Domine, potenti virtute mundatos, ad suum faciant puriores venire principium. Per Dominum nostrum... Potężna moc tych darów poświęconych niech obmyje nas, Panie, i doprowadzi z czystszym sercem do Ciebie, który źródłem ich jesteś. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 84, 13

Dominus dabit benignitatem: et terra nostra dabit fructum suum. Pan użyczy błogosławieństwa, a ziemia nasza wyda swój plon.
Dominus dabit benignitatem

Pokomunia

Suscipiamus, Domine, misericordiam tuam in medio templi tui : ut reparationis nostrae ventura solemnia congruis honoribus praecedamus. Per Dominum nostrum... Daj nam, Panie, uzyskać miłosierdzie Twoje pośrodku świątyni Twojej, abyśmy z należytą czcią uprzedzali nadchodzącą uroczystość naszego Odkupienia. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!