TytułSLSiedl.DN
Dziś radośnie wysławiamy
452578969
Głoś imię Pana
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
-604211
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Kto się w opiekę
253608216
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006