TytułSLSiedl.DN
Spíritus Dómini replévit orbem terrárum
Antyfona na wejście
- - -
O Stworzycielu, Duchu przyjdź
W nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
484 217 591
Veni Creator Spiritus
229 722 598
Duch Pański napełnił okrąg ziemi
W nawiązaniu do Antyfony na wejście Mdr 1, 7
- - 586
Przybądź Duchu Stworzycielu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
- - 594
Przybądź Stwórco Duchu Boży
W nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
227 220 596
Boski nasz Pocieszycielu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście por. Rz 5, 5; 8, 11
- - 57.2
TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
(szczególnie zwrotki 4-5)
- 222 212
Duchu mądrości
-214-
Panie, nie jestem godzien
-699-
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch
---
TytułSLSiedl.DN
Repléti sunt omnes Spíritu Sancto
Antyfona na komunię
- - -
Pamiątkę dnia świątecznego (1-4)
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
225 218 593
Pan siebie, jako pokarm życia
- - -
To Ty, o Panie chlebie nasz
- 275 020
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
Lauda Sion
275 234 638
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006