TytułSLSiedl.DN
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
-113480
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Dzięki Ci, Panie
-703-
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
TytułSLSiedl.DN
Stała Matka Boleściwa
Stabat Mater dolorosa 
-146541
Dowolna pieśń pasyjna
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006