TytułSLSiedl.DN
Pod Twą obronę
256617229
Boże mocny, Boże cudów
246590200
Boże, w dobroci
248102202
TytułSLSiedl.DN
Wielbić Pana chcę
Bless the Lord 
-776-
Tobie cześć, Tobie chwała
Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego 
--186.2
TytułSLSiedl.DN
Tyś naszą drogą
-629-
Z Tobą ciemność
La ténèbre n'est point ténèbre 
-777-
W ciemności idziemy
De noche 
-774-
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006