TytułSLSiedl.DN
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote 
298283693
Pójdź do Jezusa
-618665
U drzwi Twoich stoję, Panie
296277680
Tyś naszą drogą
-629-
TytułSLSiedl.DN
Całym Cię sercem chwalić będę, Panie
Confitebor 
-7796.4
Chwalcie Pana wszyscy
24597206
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Laudate Dominum 
-779 s6.10
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006